Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza a návrh komunikace projektu Study in Prague
Lipavská, Markéta ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Coňková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce s názvem Analýza a návrh komunikace projektu Study in Prague se zaměřuje na problematiku komunikace k zahraničním studentům. Study in Prague je projekt pěti pražských veřejných vysokých škol, jejichž společným cílem je zvýšení počtu zahraničních studentů ve svých cizojazyčných programech právě pomocí společné marketingové komunikace. Cílem práce, který navazuje na snahu tohoto projektu, je analyzovat jeho současnou komunikaci a navrhnout její vylepšení. Pro volbu vhodné komunikace je v práci využito situační analýzy, SWOT analýzy, Benchmarkingu i vlastního terénního šetření formou Focus Group. V samotném návrhu je pak největší důraz kladen na digitální komunikaci, která je pro cílovou skupinu mladých studentů tím nejvhodnějším nástrojem a dokáže ji efektivně zasáhnout přímo v jejím přirozeném prostředí.
Analýza a návrh komunikace České marketingové společnosti
Coňková, Zuzana ; Postler, Milan (vedoucí práce) ; Vysekalová, Jitka (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci České marketingové společnosti, nestátní neziskové organizace specializující se na rozvoj a zvyšování kvality marketingu v České republice. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou marketingovou komunikaci České marketingové společnosti a navrhnout případné změny v této komunikaci. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola tvoří teoretický rámec práce. Druhá kapitola tvoří analytickou část a zaměřuje se na analýzu komunikace, situační analýzu, konkurenční analýzu a SWOT analýzu komunikace České marketingové společnosti. Poslední kapitolu tvoří výzkum autorky práce zaměřený na vnímání České marketingové společnosti studenty Vysoké školy ekonomické v Praze a návrhy na změny sledované komunikace.
Důchodová reforma a ochrana spotřebitele
Coňková, Zuzana ; Horová, Olga (vedoucí práce) ; Koudelka, Jan (oponent)
Bakalářská práce je zaměřená na ochranu spotřebitele v rámci důchodové reformy zavedené v České republice v roce 2013, a to především na poskytování informací v souvislosti s nabízením důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření. Cílem bakalářské práce je analyzovat informace poskytované penzijními společnostmi spotřebitelům. Sledovány jsou informace uveřejněné na internetových stránkách penzijních společností a poskytované přímo na pobočkách penzijních společností. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola je zaměřena na důchodovou reformu, druhá na ochranu spotřebitele v rámci důchodové reformy, ve třetí kapitole je popsán samotný výzkum autorky práce a čtvrtá kapitola má za úkol zhodnotit provedený výzkum. V bakalářské práci je využit typ výzkumu nazvaný Mystery shopping.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.