Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Renovace licích forem technologií laserového navařování
Cicha, Tereza ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá studiem technologie laserového navařování a možnostmi jejího uplatnění při renovacích licích forem vyrobených z nástrojové oceli pro práci za zvýšených teplot. V teoretické části jsou popsány metody laserového navařování, metody zkoušení a charakteristika základního materiálu a jeho tepelné zpracování. V experimentální části byly provedeny zkušební návary a zhotoveny metalografické výbrusy. Vzorky byly vyhodnoceny z hlediska makrostruktury a mikrostruktury, především pak výšky návaru, hloubky závaru, zředění a vzniklých vad typu pórů a trhlin. Také byla měřena mikrotvrdost. Nakonec bylo provedeno technicko-ekonomické vyhodnocení.
Výroba ozubených kol dělicím způsobem
Cicha, Tereza ; Slaný, Martin (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Cílem této práce je charakterizovat výrobu ozubených kol pomocí frézování dělícím způsobem a současně i výroba ozubeného kola touto metodou. Teoretická část bakalářské práce obsahuje přehled obráběcích metod pro výrobu ozubených kol a jejich charakteristiku. Obsahem teoretických kapitol je rovněž detailní popis dělící metody a materiálů používaných pro výrobu modulových fréz. Předmětem praktické části je návrh, výpočet a výroba ozubeného kola pomocí frézování dělícím způsobem. Závěrem práce je celkové shrnutí a vyhodnocení vypočítaných dat.

Viz též: podobná jména autorů
2 Cícha, Tadeáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.