Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 277 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Expanze vybrané společnosti na zahraniční trh
Štěpánková, Tereza ; BA, Jan Klaiba (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na expanzi vybrané společnosti na zahraniční trh. Hlavním cílem je zjistit, zda by společnost měla vstoupit na zahraniční trh. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům v oblasti expanze firmy na zahraniční trh. V analytické části jsou provedeny analýzy, které jsou pro tuhle práci důležité. V návrhové části práce představím společnost, navrhnu strategii vstupu na zahraniční trh a vyhodnotím celý návrh.
Rozvoj obchodních aktivit výrobní společnosti
Michnová, Zuzana ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti AFEED, a. s., která se zabývá výrobou krmných směsí pro hospodářská zvířata. Nejprve jsou vypracovány teoretická východiska, která nám slouží jako podklad pro vypracování analýz vnitřního a vnějšího prostředí. Výsledky analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze. Na základě výsledků je vypracován návrh rozvoje obchodních aktivit.
Proposal for the Development of Competitiveness of Small Company
Kudera, Josef ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Zich, Robert (vedoucí práce)
This thesis proposes a competitive strategy and development of competitive advantages for a new elevator maintenance company on the Czech market. The proposal is based on the situation on the market, customer needs, and with respect to the possibilities of a new company. The selected strategy is designed by Business Model Canvas and Value Proposition Canvas. The result of the thesis could help as a base for the competitive strategy for a company to enter this market.
Project management for startup
Petrek, Jan ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bachelor thesis focuses on developing a plan for the creation of a supplier network and creating a proposal of a logistic system for food delivery service startup. The analysis examines the delivery possibilities of existing services, as well as customer expectations and process of supplier selection. Contribution part of a thesis proposes a solution as building a delivery fleet and combining delivery to customers' doors and ensuring the possibility of pick-up points.
Marketing Plan for selected E-commerce Project
Vrabec, Tomáš ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The subject of this bachelor’s thesis is to design the most effective marketing plan to generate the first 10 000 users for my project Avatar. Thesis consists of 3 parts. The first part is concerned with explaining the theoretical background and important terms needed for proper understanding of the topic. Second part is an analytical part which describes the current situation of project Avatar and its place in the market. Third part is the recommendation part which proposes a specific marketing plan for generating a set amount of users.
Business Plan for Gastronomic Facility
Lešická, Martina ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
The subject of the thesis is the elaboration of a business plan for the foundation of a new gastronomic facility. The gastronomic facility will be small café located in Nitra Slovakia. This thesis defines basic concepts, objectives, methods, and theoretical knowledge necessary to clarify the subject matter on the basis of which a specific business plan is drawn up. In the conclusion of the thesis, the evaluation of the effectiveness of investing in a particular idea is summarized with the help of financial analysis.
Marketing Plan of the Selected company
Polakovičová, Miroslava ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
This bachelor thesis is dedicated to improvement of marketing plan in the selected company. It includes needed theoretical background for analysis of data provided by company. After analyzation of these data and compiling matrixes, it is followed by specific proposals for company’s contribution and development in the future. Expectation after implementation of recommended proposals should result in greater brand awareness.
On-line marketing communication
Kollár, Jan ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
This bachelor thesis focuses on marketing communication of EXE Jeans shop which is a retail store with many branches over Czech Republic. In the first part, there will be covered and explained theoretical foundations which are closely connected to the topic that I am working on and the second, practical part furthermore includes analysis of the current state in the selected company, its environment, and possible improvements in recommendations part which are the main objective.
Customer Satisfaction
Korenčiaková, Terézia ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with the issue of customer satisfaction of the company EWALDS s.r.o. The thesis provides analysis of current level of customer satisfaction which is determined by the questionnaire survey. It is then followed by the proposals and precautions to increase the satisfaction.
Studentské start-upy: založení a rozvoj
Miček, Tomáš ; Chlebovský, Vít (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Předmětem této práce je analýza současného stavu trhu se zeleninou a microgreens v České republice a vytvoření podmínek pro vybudování vlastní farmy microgreens. Výsledek práce je podpořen zjištěními vycházejícími z užití analytických nástrojů jako je SLEPTE, SWOT, Porterova analýza pěti sil a lean canvas. Teoretická část obsahuje definice základních pojmů týkajících se podnikání, startupů a analytických nástrojů. Výsledkem této práce je shrnutí získaných dat a následné zhodnocení proveditelnosti projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 277 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.