Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Farmakoekonomická analýza distribuce zdravotnického produktu CoreValve
Chaloupková, Aneta ; Klečka, Jiří (vedoucí práce) ; Kouřil, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je využití metod ekonomické analýzy při srovnávání nákladové efektivity průlomové technologie určené k léčbě aortální stenózy, a to katétrové implantace umělé chlopně CoreValve se stávajícími léčebnými postupy. Při vyhodnocování metod bylo použito veřejně dostupných zdrojů, které jsou do určité míry obecné a konkrétnější údaje nejsou, z důvodu neexistence nebo nedostupnosti, volně k dispozici. Tato práce položí teoretické základy k cílené analýze, provede analýzu produktu, PEST analýzu a nákladovou analýzu. Protože v České republice není známa pro tento druh léčby ochota pacientů za ni platit (koeficient WTP), není možné s jistotou potvrdit, že popsaná metoda léčby je nákladově efektivní, i když podle zpracované literatury, zabývající se touto problematikou v jiných státech, tomu tak je.
Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku
Chaloupková, Aneta ; Hubinková, Zuzana (vedoucí práce) ; Bedrnová, Eva (oponent)
Práce pojednává o začleňování zdravotně postižených lidí do pracovního kolektivu a o hledání zaměstnání s ohledem na speciální potřeby zdravotně postižených.

Viz též: podobná jména autorů
4 Chaloupková, Alena
1 Chaloupková, Anežka
3 Chaloupková, Anna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.