Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava a testování látek obsahujících kvartérní dusík
Marek, Jan ; Cabal, Jiří (vedoucí práce) ; Doležal, Martin (oponent) ; Navrátil, Leoš (oponent)
Jan Marek Příprava a testování látek obsahujících kvarterní dusík Klíčová slova: Kationické tenzidy, syntéza, analýza, kvartérní dusík, micelární katalýza, desinfekce, dekontaminace Souhrn: Disertační práce se zabývá přípravou a testováním látek typu kationických tenzidů jako případných desinfekčních či dekontaminačních činidel. Jelikož kvartérní kationické tenzidy jsou látky široce užívané v mnoha odvětvích (farmacie, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.) jsou stále předmětem velkého zájmu. Bylo navrhnuto a připraveno více než 40 tenzidů na bázi kvartérního dusíku. Látky byly odvozeny od struktur dnes běžně používaných (benzalkonium, cetylpyridinium či cetyltrimetylammonium). Syntetická část plynule navazuje na mou diplomovou práci, kde jsem se zabýval přípravou podobných látek. Disertační práce však popisuje syntézu látek, které mohou mít do molekuly zavedenu i různou nukleofilní skupinu (hydroxylovou či oximovou). Bylo připraveno šest řad látek na bázi 6-hydroxychinolinu, 3-hydroxypyridinu, fenylethyldimethylaminu, 3-hydroxiiminomethylpyridinu, 4-hydroxiiminomethylpyridinu a 4-(-1-aminohydroxiiminomethyl)pyridinu. Každá řada obsahovala 7 homologů lišících se vždy o dvě metylénové jednotky (C8-C20). Připravené struktury byly potvrzeny analýzami NMR, EA či MS. Rovněž byla vyvinuta HPLC metodika pro...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...
Příprava a testování látek obsahujících kvartérní dusík
Marek, Jan ; Cabal, Jiří (vedoucí práce) ; Doležal, Martin (oponent) ; Navrátil, Leoš (oponent)
Jan Marek Příprava a testování látek obsahujících kvarterní dusík Klíčová slova: Kationické tenzidy, syntéza, analýza, kvartérní dusík, micelární katalýza, desinfekce, dekontaminace Souhrn: Disertační práce se zabývá přípravou a testováním látek typu kationických tenzidů jako případných desinfekčních či dekontaminačních činidel. Jelikož kvartérní kationické tenzidy jsou látky široce užívané v mnoha odvětvích (farmacie, chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.) jsou stále předmětem velkého zájmu. Bylo navrhnuto a připraveno více než 40 tenzidů na bázi kvartérního dusíku. Látky byly odvozeny od struktur dnes běžně používaných (benzalkonium, cetylpyridinium či cetyltrimetylammonium). Syntetická část plynule navazuje na mou diplomovou práci, kde jsem se zabýval přípravou podobných látek. Disertační práce však popisuje syntézu látek, které mohou mít do molekuly zavedenu i různou nukleofilní skupinu (hydroxylovou či oximovou). Bylo připraveno šest řad látek na bázi 6-hydroxychinolinu, 3-hydroxypyridinu, fenylethyldimethylaminu, 3-hydroxiiminomethylpyridinu, 4-hydroxiiminomethylpyridinu a 4-(-1-aminohydroxiiminomethyl)pyridinu. Každá řada obsahovala 7 homologů lišících se vždy o dvě metylénové jednotky (C8-C20). Připravené struktury byly potvrzeny analýzami NMR, EA či MS. Rovněž byla vyvinuta HPLC metodika pro...
Využití průtokových analytických metod pro stanovení biologicky aktivních látek
Koblová, Petra ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Karlíček, Rolf (oponent) ; Cabal, Jiří (oponent)
Disertační práce Abstrakt 1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Analytické chemie Kandidát: Mgr. Petra Koblová Školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce: Využití průtokových analytických metod pro stanovení biologicky aktivních látek Disertační práce se zabývá vývojem HPLC a SIC metod pro stanovení účinných látek a degradačních produktů ve farmaceutických přípravcích. Vyvinuté metody byly validovány a splňují všechny požadavky kladené na vhodnost, přesnost a správnost. V první práci byla vyvinuta metoda HPLC pro stanovení účinné látky klotrimazolu a příslušných nečistot (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a imidazolu v přípravku Clotrimazol spray 1 %. Jako vnitřní standard byl použit ibuprofen. Cílem další práce bylo porovnat separační účinnost částicové kolony a monolitických kolon různé délky. K porovnání byla použita HPLC metoda stanovení indometacinu a jeho dvou rozkladných produktů. Ketoprofen byl použit jako vnitřní standard k hodnocení dat v průběhu celé studie. Byla vyvinuta metoda SIC pro stanovení ve vodě nerozpustných vitamínů (retinol acetát, D2, nebo D3 a tokoferol acetát). Nová SIC metoda s použitím monolitické kolony a UV spektrofotometrické detekce byla použita pro stanovení vitamínu D3 v léčivém přípravku Vigantol a vitamínů...

Viz též: podobná jména autorů
1 Cabal, J.
2 Cabal, Jakub
3 Cabal, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.