Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Centrum prevence, Masarykův onkologický ústav v Brně
Buzová, Magdaléna ; Kraus, David (oponent) ; Galeová, Nicol (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh nového Centra prevence rakoviny, stavby, která bude první svého druhu v České republice. Lokalitou projektu je svažitá parcela na jižním úbočí Žlutého kopce v Brně, náležící do areálu Masarykova onkologického ústavu. Hlavním úkolem Centra prevence je, kromě přirozeného rozšíření areálu stávající nemocnice, zaujmout a oslovit obyvatele města k tomu, aby překonali strach z neznáma, podrobili se preventivní prohlídce a v případě potřeby započali svou léčbu. Budova reaguje na tuto skutečnost a nachází cesty vedoucí nejen k oslovení široké veřejnosti, ale také k pomyslnému propojení přilehlého centra města a okolní obytné čtvrti s nemocničním areálem na Žlutém kopci. Svým prostorovým řešením návrh vytváří dynamickou kompozici budov dotvářející charakteristickou zástavbu nemocnice. Ústředními námětem práce je motiv vratkosti, rovnováhy a cesty, témata, která jsou pro nádorová onemocnění charakteristická.
Bydlení+
Buzová, Magdaléna ; Machovský, Tomáš (oponent) ; Sládeček, Svatopluk (vedoucí práce)
TOMKOVO NÁMĚSTÍ + OKRUH Obchvat. Doprava. Auta. Chaos. Bariéra. Ovlivní mimoúrovňová komunikace negativně fungování Tomkova náměstí? Bude velkou bariérou dělící území na několik celků? Koncept urbanismu doplňuje Velký brněnský okruh okruhem dalším, lokálním, který je určen především pro pěší, a který zjednodušuje pohyb obyvatel. Svým zbarvením napomáhá orientaci vprostoru a zvýrazňuje atraktory lokality - nábřeží řeky Svitavy, Husovický kopec, sokolské sportoviště a nový bleší trh umístěný pod mostovkou dopravní stavby. Střed okruhu leží na samotném Tomkově náměstí, kde dochází k chaotickému střetu několika ulic a druhů dopravy. TOMKOVO NÁMĚSTÍ + PROSTOR Návrh pracuje s myšlenkou nového veřejného prostoru, který celému území v současné době schází. Reaguje na těžiště hektického pohybu na Tomkově náměstí a vytváří jeho protějšek. Zrcadlo klidného prostranství s veřejnými partery a životem. Zároveň ho pomocí pěšího okruhu propojuje s novým bleším trhem. Spojení netkví v pouze ve stejném barevném provedení, ale také v motivu protažení opěrné zdi, která ohraničuje prostor blešího trhu. TOMKOVO NÁMĚSTÍ + BYDLENÍ Kompozice nárožní parcely se inspiruje zástavbou okolo těžiště na Tomkově náměstí. Kopíruje její pravidla v podobě otevřené formy uzavírající ostrý úhel. Zároveň svým postavením však jasně definuje vnitroblok. Na parcele tedy vzniká soubor čtyř solitérních staveb okolo bývalého hotelu Amfora. Tři z objektů slouží pro studentské ubytování a jsou vzájemně propojeny terasami s venkovním sportovištěm. Čtvrtá dominantní stavba je orientována kose ulice Valchařské tak, aby tvořila její nároží sfunkcí hostelu. Objekty se staví zády k nové silnici. Přiznávají zde jen komunikační jádra opláštěná perforovanou ocelí. Balkony se naopak otevírají do pomyslného vnitrobloku, což napomáhá k interakci obyvatel a upevnění komunity.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.