Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 2018: Závěrečná zpráva
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Týden uměleckého vzdělávání a tvorby 20. - 28. května 2017
Bulínová, Karolína
Průběh pátého ročníku Týdne dokazuje, že pevně zakotvil a nese své poslání - ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Přehled všech realizovaných akcí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
Bulínová, Karolína ; KAZÁROVÁ, Helena (vedoucí práce) ; GREMLICOVÁ, Dorota (oponent)
Ve své disertační práci jsem se pokusila přiblížit společenské a ekonomické postavení členů baletního souboru Národního divadla v Praze od jeho vzniku do roku 1945. Zásadním aspektem v tomto časovém úseku bylo úsilí baletu o získání uznání jako plnohodnotného divadelního žánru, osamostatnění od opery, jíž bylo součástí až do roku 1958. Podřadné postavení baletu v rámci divadelní hierarchie se odráželo ve finančním ohodnocení tanečníků; ti měli vždy nižší platy než členové souboru operního a činoherního. Vývoj a proměny sociální a ekonomické situace baletních umělců v pozici zaměstnanců kamenného divadla jsem se snažila zachytit na základě několika konkrétních životních příběhů, v závislosti na dobových okolnostech. Finanční podmínky dokládám dochovanými smlouvami, celkovou životní situaci pak dalšími osobními dokumenty, zejména korespondencí. Četné žádosti o zvýšení gáže či poskytnutí zálohy, prosebné až ponížené dopisy svědčí o tom, že ekonomické podmínky představitelů taneční profese byly často na hranici existenčního minima.
Vývoj tureckého baletu a současného tance
Adiguzel, Belgi ; GREMLICOVÁ, Dorota (vedoucí práce) ; Bulínová, Karolína (oponent)
Moje diplomová práce se zabývá tancem v Turecku a současnou situací tanečního umění v této oblasti. Ve své práci analyzuji taneční historii od Osmanské říše, proces a repertoár ve státních istitucích a v nezávislých souborech. Dále zmiňuji turecké choreografy, kteří významě ovlivnili klasický a moderní tanec.
Choreografická tvorba Jarmily Jeřábkové: "Slovanské tance"
Kacianová, Veronika ; Gremlicová, Dorota (vedoucí práce) ; Bulínová, Karolína (oponent)
Tématem této bakalářské práce je pohled na významné choreografické zpracování "Slovanských tanců" Antonína Dvořáka duncanovskou tanečnicí a choreografkou Jarmilou Jeřábkovou. V jednotlivých kapitolách se zabývá určitými scénickými aspekty choreografie a její tvorby. Hlavní částí tohoto rozboru je oddíl, ve kterém jsou jednotlivé tance prostorově a charakteristicky popsány a dávají nám tak celkový obraz této scénické taneční výpovědi. V následné kapitole novinová oznámení a recenze na "Slovanské tance" z dobového tisku napomáhají utvořit souhrnný obraz, jak veřejnost vnímala toto taneční zpracování a jak se proměnil obraz Jarmily Jeřábkové. Závěr bakalářské práce obsahuje srovnání dvou tanečních pojetí "Slovanských tanců"- Jarmily Jeřábkové a Jarmily Kröschlové.

Viz též: podobná jména autorů
6 BULÍNOVÁ, Kristýna
6 Bulínová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.