Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech
Bolom-Kotari, Sixtus ; Kolda, Jindřich ; Bolom-Kotari, Martina
Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech přináší základní principy a zásady každodenního přístupu k tomuto typu staveb i souvisejících dílčích historických prvků. V metodice doporučené přístupy zajišťuje majitel, resp. správce příslušného objektu. Záměrem je předcházet prostřednictvím prevence možným škodám, které vznikají nesprávným provozem objektů. Metodika představuje jak strategie poznávání dějinných souvislostí vzniků objektů a předmětů v nich uložených, tak principy a zásady pro běžnou údržbu. Naopak není nástrojem pro odborné restaurování a konzervaci stavebních součástí knihoven nebo uložených knihovních fondů. Pro hlubší kontrolu stavu historických knihovních fondů je žádoucí postupovat dle příslušných metodik, certifikovaných Ministerstvem kultury. Metodika je určena pro všechny vlastníky a správce knihoven v historických objektech v českém prostředí, jejichž časové a slohové zařazení spadá převážně nebo zčásti do období baroka. Svým zaměřením je určena prioritně pro správce a vlastníky interiérových knihoven v církevních památkových objektech. Informace, v metodice obsažené, jsou relevantní rovněž pro odborné pracovníky památkové péče a souvisejících paměťových institucí, historiky, historiky umění, projektanty a architekty, studenty souvisejících oborů a širší odbornou veřejnost se zájmem o danou problematiku. Metodika Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech byla schválena Ministerstvem Kultury s číslem osvědčení 207 a číslem jednacím MK 46529/2020 OVV ze dne 14. 8. 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schotroff a Elisabeth Schüssler-Fiorenza
Bolom Kotari, Martina ; Halama, Jindřich (vedoucí práce) ; Roskovec, Jan (oponent)
BOLOM KOTARI, Martina: Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schottroff a Elisabeth Schüssler Fiorenzy. Bakalářská práce (rukopis). Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Luise Schottroff a Elisabeth Schüssler Fiorenza představují dvě velmi významné osobnosti feministické teologie posledních čtyřiceti let. Zejména Američanka rumunského původu Elisabeth Schüssler Fiorenza způsobila mezi feministicky zaměřenými teoložkami malou revoluci svým zásadním dílem In Memory of Her. Přinesla v něm první systematický a ucelený pohled na otázku žen v biblických textech. Nezaměřila se však jen na texty samé, zabývala se okolnostmi vzniků těchto textů, záměry jejich autorů, interpretací textů v dějinách a konečně důsledky, které to vše pro ženy mělo. Do feministického diskurzu vnesla dnes obecně používané pojmy kyriarchát, církev ženy, učednictví sobě rovných a další. Své myšlenky rozvíjela a dodnes rozvíjí ve svých dalších knihách, které vycházejí dodnes. Ovlivnila feministické badatelky napříč kontinenty. Luise Schottroff byla německou novozákonní biblistkou, zemřela před dvěma lety. Ve svých četných statích se zabývala vývojem feministické teologie, rozebírala četné (především) novozákonní texty hovořící o ženách, anebo vykládané z ženského pohledu. Také ona požadovala hermeneutické...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.