Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti klinického využití jednoduchých a tandemových rázových vln.
Zeman, Jan ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Kneppo, Peter (oponent) ; Bolek, Lukáš (oponent)
Rázová vlna se v medicíně využívá již více jak 30 let. Na začátku se používala zejména pro litotrypsi, ale dnes nachází uplatnění i v jiných oborech medicíny, jako jsou ortopedie, revmatologie a další. Jednoduchá rázová vlna představuje jeden ráz, který se opakuje obvykle každou 1-1,5 vteřiny. Naproti tomu tandemová rázová vlna jsou dva rázy těsně po sobě (ideální interval mezi oběma rázy je 8-15 µs), které se opakují. V této práci je zkoumána možnost klinického využití jednoduchých i tandemových rázových vln, které jsou generovány zcela novým zdrojem. Ten je založen na principu mnohokanálového výboje. Bylo zjištěno, že jednoduchá rázová vlna dokáže narušit spojení kosti a kostního cementu, tohoto efektu by bylo možné využít v ortopedii. Jednoduchá i tandemová vlna způsobují poškození nádoru in vivo, princip, jakým k poškození dochází, je ale odlišný. Tandemová rázová vlna je schopna způsobit poškození v hloubce v akusticky homogenním prostředí a zvyšuje účinek podávané chemoterapie. Bylo by tedy možné jednoduchou i tandemovou rázovou vlnu využít v onkologii a to buď samotné vlny, nebo jejich kombinaci s jinými chemickými látkami. Pro tyto aplikace byl zhotoven funkční vzorek klinicky použitelného aplikátoru rázových vln s novým zdrojem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Možnosti klinického využití jednoduchých a tandemových rázových vln.
Zeman, Jan ; Beneš, Jiří (vedoucí práce) ; Kneppo, Peter (oponent) ; Bolek, Lukáš (oponent)
Rázová vlna se v medicíně využívá již více jak 30 let. Na začátku se používala zejména pro litotrypsi, ale dnes nachází uplatnění i v jiných oborech medicíny, jako jsou ortopedie, revmatologie a další. Jednoduchá rázová vlna představuje jeden ráz, který se opakuje obvykle každou 1-1,5 vteřiny. Naproti tomu tandemová rázová vlna jsou dva rázy těsně po sobě (ideální interval mezi oběma rázy je 8-15 µs), které se opakují. V této práci je zkoumána možnost klinického využití jednoduchých i tandemových rázových vln, které jsou generovány zcela novým zdrojem. Ten je založen na principu mnohokanálového výboje. Bylo zjištěno, že jednoduchá rázová vlna dokáže narušit spojení kosti a kostního cementu, tohoto efektu by bylo možné využít v ortopedii. Jednoduchá i tandemová vlna způsobují poškození nádoru in vivo, princip, jakým k poškození dochází, je ale odlišný. Tandemová rázová vlna je schopna způsobit poškození v hloubce v akusticky homogenním prostředí a zvyšuje účinek podávané chemoterapie. Bylo by tedy možné jednoduchou i tandemovou rázovou vlnu využít v onkologii a to buď samotné vlny, nebo jejich kombinaci s jinými chemickými látkami. Pro tyto aplikace byl zhotoven funkční vzorek klinicky použitelného aplikátoru rázových vln s novým zdrojem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Elektronická podpora výuky. Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky
Nosek, Tomáš ; Hanuš, Josef (vedoucí práce) ; Bolek, Lukáš (oponent) ; Kolářová, Hana (oponent)
Elektronická podpora výuky - Využití konceptu mnohastupňového e-learningu při výuce lékařské biofyziky Cílem práce bylo vytvořit a otestovat na moderních e-learningových metodách postavený výukový koncept, který by reagoval na potřebu vyšší individualizace výuky ve smyslu časovém, místním i obsahovém. Tento koncept byl nazván MSL - mnohastupňový e-learning. V duchu konceptu byly vytvořeny tři kurzy v LMS (Learning Management System) Moodle jako podpora výuky praktických cvičení předmětu Lékařská biofyzika. V rámci pilotního projektu pak byla testována kvalita těchto kurzů a jejich dopad na výuku. Pro evaluaci kurzů byla použita modifikovaná metodika eLSE (e- Learning System Evaluation). Jako test dopadu na výuku posloužilo meziroční srovnání výsledků semestrálních testů. Z výsledků pilotního projektu plyne, že se nám podařilo vytvořit poměrně kvalitní kurzy. Rozdíl dopadu klasické metody výuky a elektronicky podpořené výuky nevyšel statisticky významný. Výpovědní hodnota získaných výsledků je však diskutabilní pro technické potíže při jejich získávání. Neplánovaným přínosem je proto vznik nové metodiky pro srovnávání výuky, která vznikla v reakci na zmíněné potíže.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.