Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu.
Bohůnková, Marie ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu Cíle: Cílem práce je porovnání validity terénních a laboratorních testů a posouzení vztahu těchto testů k žebříčkové výkonnosti ve snowboardcrossu. Metody: Laboratorní měření výkonu dolních končetin pomocí Boscova testu ( opakované výskoky po dobu 60 s). Následné terénní testování, které se skládalo ze skoku dalekého z místa, trojskoku a člunkového běhu 4x10 metrů pro hodnocení síly dolních končetin. Probandi jsou tři dívky ve věku 13-15 let, které se závodně věnují několik let snowboardcrossu. Terénní a laboratorní testování bylo poté porovnáno s výkonností, která byla hodnocena pomocí postavení na celostátním žebříčku dané věkové kategorie. Výsledky: Zjistili jsme, že laboratorní a terénní testy mají mezi sebou určitou souvislost. Probandi se v pěti ze šesti testů seřadili vždy ve stejném pořadí za sebou. To znamená, že proband s nejlepšími výsledky z terénního testování měl nejlepší výsledky i v laboratorním. Avšak nepotvrdilo se, že by výsledky testů měly přímý vztah k žebříčkové výkonnosti v závodech snowboardcrossu. Proband s nejlepšími výsledky v testování prokázal i nejlepší výkonnost v závodech, avšak ostatní dva probandi tento vztah nepotvrdili. Proband s nejslabšími výsledky z testování ( laboratorním i terénním) se v žebříčku...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.