Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomická gramotnost ředitele školy
Blažková, Vlasta ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Krutská, Dagmar (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním ekonomické gramotnosti ředitele školy. Téma je zvoleno z přesvědčení o významu kvalitního finančního řízení pro rozvoj školy. Dalším důvodem je fakt, že prakticky neexistuje soubor jednoznačně definovaných povinností a doporučených znalostí v ekonomické oblasti, který by pro ředitele byl vodítkem při jeho práci. Zjištění potřebných informací, definice základních pojmů i zařazení ekonomické stránky řízení školy do legislativního rámce je proto cílem teoretické části práce. Výzkumná část pak zkoumá skutečný stav znalostí a činností ředitelů v oblasti finančního řízení školy. Je zjišťována pociťovaná obtížnost a rizikovost finančního řízení ve vztahu k ostatním manažerským činnostem a srovnatelnost podmínek v různých druzích a velikostech škol. Výstupem práce je definice ekonomické a finanční gramotnosti ředitele školy a jejich obsahové náplně, a dále zjištění úrovně finanční gramotnosti dotazovaných ředitelů. KLÍČOVÁ SLOVA: ředitel školy, ekonomická gramotnost, finanční gramotnost, rozhodovací pravomoc, povinnosti ředitele, delegování povinností, hospodaření, příspěvková organizace, finanční kontrola
Doplňková činnost v zuš a její přínos pro rozvoj školy
Blažková, Vlasta ; Vaněk, Slavomír (vedoucí práce) ; Koberová, Eva (oponent)
Tato bakalářská práce si dává za cíl zmapovat možnosti doplňkové činnosti v základních uměleckých školách, její dopad na práci ředitele školy a její možné využití pro rozvoj a prosperitu ZUŠ, zabývá se hledáním možných výhod i úskalí, které doplňková činnost pro ZUŠ představuje. Součástí práce jsou rovněž výsledky a analýza dotazníkového šetření mezi řediteli ZUŠ a mezi zástupci zřizovatelů. Výsledkem bakalářské práce by měl být souhrn informací potřebných k zahájení a úspěšnému provozování doplňkové činnosti, přehled o možnostech, které skýtá, problémech, které ji provázejí a inspirace pro ty, kteří by se chtěli doplňkové činnosti věnovat, či již stávající rozšířit.

Viz též: podobná jména autorů
13 BLAŽKOVÁ, Veronika
3 Blažková, Vendula
13 Blažková, Veronika
1 Blažková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.