Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce anomálií v síťovém provozu pomocí kompresních metod
Blažek, Libor ; Dvořák, Jan (oponent) ; Blažek, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a praktická ukázka funkčnosti vybraných kompresních metod. V následujících kapitolách budou probrány útoky na koncová zařízení a zmíněna některá opatření. Na ukázku budou zpracovány dvě metody pomocí vývojového prostředí. Při útocích se bude zjišťovat anomálie v síti a následně se provede na jedné z metod ukázka komprese dat. Data budou zachytávaná v běžném provozu na koncové stanici a následně při útoku.
Analýza výměnných sítí
Blažek, Libor ; Mašek, Pavel (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány pakety. Další kapitolu tvoří blokové schéma koncové stanice, ve které se přiřazují funkce blokům. Pro centrální proces je vytvořen procesní model, také pro router. Jednotlivé prvky jsou vloženy do palety s prvky a následně použité v simulaci. Spojení proběhlo novou linkou, která byla definována zvlášť. Jedna z vytvořených simulací bude v menším rozsahu a druhá v globálním měřítku s více prvky.
Analýza výměnných sítí
Blažek, Libor ; Mašek, Pavel (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace protokolu v prostředí Opnet Modeler. V uvedené práci budou vytvořeny veškeré prvky, nebyly použité žádné výchozí nastavení. V prvních kapitolách tvorby simulace jsou definovány pakety. Další kapitolu tvoří blokové schéma koncové stanice, ve které se přiřazují funkce blokům. Pro centrální proces je vytvořen procesní model, také pro router. Jednotlivé prvky jsou vloženy do palety s prvky a následně použité v simulaci. Spojení proběhlo novou linkou, která byla definována zvlášť. Jedna z vytvořených simulací bude v menším rozsahu a druhá v globálním měřítku s více prvky.
Analýza podpory cestovního ruchu ve venkovských obcích Jihočeského kraje v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013
BLAŽEK, Libor
Tato práce se zaměřuje na podporu cestovního ruchu v podobě dotací soukromým subjektům. V práci je provedeno ex post hodnocení dopadů konkrétního opatření Programu rozvoje venkova 2007-2013 v Jihočeském kraji (ČR), jež bylo zaměřeno na podporu ubytovacích a sportovních zařízení. Analýza dopadu podpory na fungování konečných příjemců je provedena z hlediska míry využívání jejich služeb. V práci je stanovena úspěšnost této podpory a jsou navrženy změny ke zlepšení efektivity podpor.

Viz též: podobná jména autorů
5 BLAŽEK, Libor
3 Blažek, Ladislav
5 Blažek, Lukáš
2 Blažek, Ľubomír
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.