Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole
Biemannová, Klára ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Korandová, Zuzana (oponent)
Bakalářská práce je speciálně pedagogická, zabývá se tématem podpory dítěte s vývojovou dysfázií v mateřské škole. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá z kapitoly o dítěti v předškolním věku, a jeho vývoji, a kapitoly zabývající se vývojovou dysfázií. Nalezneme zde dostupné informace z odborné literatury na téma vývojové dysfázie. Praktická část obsahuje kazuistiku jedince s vývojovou dysfázií a vlastní šetření. Výzkum je realizovaný kvalitativní metodou za pomoci kazuistiky jedince s vývojovou dysfázií, dokumentace a polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy. Popisuje způsoby podpory s ohledem na hlediska adaptace, komunikace, výuky a přípravy na základní školu. V rámci analýzy dokumentů se dozvídáme teoretické podklady pro práci s dítětem a v rámci rozhovorů zkušenosti pedagogů se zaměřením na konkrétního jedince. Výsledkem je ucelený soubor poznatků pro práci s dítětem s vývojovou dysfázií. V závěru nalezneme zhodnocení přínosu práce pro veřejnost. KLÍČOVÁ SLOVA dítě předškolního věku, vývojová dysfázie, komunikace, narušená komunikační schopnost, inkluze, běžná mateřská škola, pedagogická podpora

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.