Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hra o trůny jako hra
Beneš, Otakar ; Vaněk, Václav (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Hra o trůny jako hra se zabývá fantasy ságou Píseň ledu a ohně od amerického autora G. R. R. Martina. Základním východiskem práce je provázanost narativu této pětidílné série se základními herními mechanikami a vlastnostmi, které uvádějí v definicích R. Caillois a J. Huizinga. Hra o trůny vykazuje mnoho znaků charakteristických pro deskové hry a naše interpretace vychází především z jejich koncepce. Herní aspekty narativu jsou sledovány při analýzách kategorizace postav, formy narativu, fungování fikčního světa a jeho modality a motivace postav. Zkoumané vlastnosti narativu jsou poté usouvztažněny k hernímu světu, hrajícím postavám, pravidlům hry a cílům hry.
Obraz středověku v díle Prokopa Chocholouška
Beneš, Otakar ; Vaněk, Václav (vedoucí práce) ; Hošna, Jiří (oponent)
Bakalářská práce se zabývá historickými prózami Prokopa Chocholouška, a mezi nimi především těmi z českého středověku. Cílem práce bylo nalézt a systematicky zpracovat typické znaky autorovy tvorby a zařadit jej do kontextu české romantické literatury. Výsledky jsou prezentovány v několika kapitolách. Práce obsahuje stručný životopis Prokopa Chocholouška, chronologicky zachycené proměny žánru historické prózy v době národního obrození a srovnání Prokopa Chocholouška s dalšími autory historických próz. Dále obsahuje shrnutí dějů vybraných povídek, rozbor postupů, které autor používá k tvorbě postav, způsob zobrazení časoprostoru v textech a projevy vlasteneckých a výchovných tendencí v díle.

Viz též: podobná jména autorů
23 Beneš, Ondřej
2 Beneš, Otmar
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.