Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Analýza a optimalizace procesu tvorby manažerského reportu v bankovní instituci
Dlouhý, Radim ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Belko, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesním řízením v bankovní instituci, konkrétně analýzou a optimalizací vybraného procesu tvorby manažerského reportu. V první části diplomové práce jsou nejprve definovány základní teoretické pojmy, které čtenáři slouží jako znalostní minimum ke správnému pochopení práce. Jsou zde popsány principy reportingu, manažerského účetnictví a procesního řízení, které seznámí čtenáře s problematikou procesů, jejich analýzou a následnou optimalizací. Praktická část nejprve představuje čtenáři zkoumanou bankovní instituci, popisuje organizační strukturu a činnosti oddělení správy dat, detailní analýzu vybraného procesu, vyhledání slabých míst a navržení optimalizovaného řešení, jehož cílem je zefektivnění práce zaměstnanců a odstranění úzkých míst procesu. Závěr diplomové práce popisuje kroky reálné implementace navrhnutého řešení.

Viz též: podobná jména autorů
2 Belko, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.