Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Renovace budovy s ohledem na její eneregetickou náročnost
Balíková, Anna ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řešení renovace panelového bytového domu s ohledem na energetickou náročnost. Teoretická část pojednává o tepelných čerpadlech. Získané znalosti byly následně aplikovány ve výpočtové části, kde je řešeno energetické hodnocení stávajícího stavu bytového domu a návrh dvou možných variant renovace. Cílem první varianty je renovace objektu pro splnění klasifikační třídy C s ohledem na potřebné finanční prostředky. Druhá varianta je zaměřena na technické zařízení budovy a primární energii z obnovitelných zdrojů, tak aby bytový dům dosáhl klasifikační třídy A. Každá z variant je posouzena jak z energetického, tak i ekonomického hlediska. Projektová část pak obsahuje průkazy energetické náročnosti jednotlivých variant objektu.
Úprava otopné soustavy objektu
Balíková, Anna ; Vendlová, Lucie (oponent) ; Topič, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá problematikou řešení vytápění, teoreticky popisuje současné technologické možnosti v oblasti zdrojů tepla. Získané znalosti jsou využity ve výpočtové části práce, kde je řešen návrh vytápění a ohřev teplé vody výchovného ústavu pro problémovou mládež v obci Střílky. Objekt se skládá z jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Zdrojem tepla jsou navrhovány plynové kondenzační kotle. Jako otopné plochy v celé budově jsou navrhovány článková otopná tělesa, vzhledem k typu objektu je kladen důraz na fyzickou a mechanickou odolnost jednotlivých prvků otopných těles. V závěru je obsažena výsledná technická zpráva a výkresová dokumentace.

Viz též: podobná jména autorů
2 BALÍKOVÁ, Andrea
1 BALÍKOVÁ, Anežka
1 Balíková, Agáta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.