Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Třídící lopata pro stavební a demoliční odpady
Běluša, Jiří ; Michele, Jiří (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Práce obsahuje konstrukční návrh třídící lopaty určenou jako přídavné zařízení pro rypadla. Rešeršní část zahrnuje problematiku třídění stavebního odpadu, možnosti jeho recyklace a přehled konstrukčních provedení třídících lopat. Na základě rešerše je vypracován návrh vlastního konstrukčního řešení, jsou provedeny výpočty vybraných konstrukčních prvků a pevnostní analýza MKP ve výpočetním programu.
Mechanické čistící česle pro čistírnu odpadních vod
Běluša, Jiří ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Práce obsahuje konstrukční návrh samočistících česlí. Její součástí je kritická rešerše, návrh hlavních konstrukčních prvků a výkresová dokumentace v rozsahu dle zadání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.