Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
E-learning specifických částí diferenciálního počtu pro studenty fakulty ekonomického charakteru s podporou software Maple
Anýž, Jaroslav ; Hřebíček, Jiří (oponent) ; Chvátalová, Zuzana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje vytvoření komplexního informačního systému určeného pro výuku vybraných oblastí diferenciálního počtu určeného posluchačům fakulty ekonomického charakteru. Systém detailně zpracovává jednotlivé tématické okruhy, pro které jsou prostřednictvím software Maple automaticky generovány testové otázky na základě vstupních parametrů zadaných administrátorem. Takto vytvořené příklady jsou následně vkládány do databáze, z níţ jsou automaticky pouţity v internetové prezentaci pro koncového uţivatele systému, kterým je student fakulty ekonomického charakteru.

Viz též: podobná jména autorů
1 Anýz, J.
1 Anýž, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.