Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Revize vymezení nadregionálního biocentra č. 64 Raškov‚ upřesnění hranic‚ zhodnocení přítomných a reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s výstavbou a provozem malé vodní elektrárny Raškov - Dvůr
GeoVision, Brno
Studie uvádí výsledky revize a aktualizace vymezení nadregionálního biocentra (NRBC) č. 64 Raškov, upřesnění hranic, zhodnocení přítomných reprezentativních ekosystémů a posouzení zásahů spojených s uvažovaným umístěním malé vodní elektrárny. Při revizi ÚSES byly prověřeny rovněž návaznosti všech hierarchických úrovní ÚSES do sousedních území a aktuální stav vymezení skladebných částí ÚSES v územně plánovacích dokumentacích. Cílem revize bylo prověřit reprezentativnost dosavadního vymezení NRBC, provázat všechny hierarchické úrovně podle požadovaných metodických postupů a posoudit vliv uvažovaného záměru na ekostabilizační funkce biocentra.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.