Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie zasolení stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana ; Náhunková, Pavla
V roce 2022 bylo doplněno mapování chemického složení a množství výkvětů solí na archeologických stavebních konstrukcích pod Pražským hradem o dvě nové lokality (v místě základů kaple zv. sv. Bartoloměje a v okolí obvodové severní zdi zóny III). Ve výsledcích nebyly detekovány uhličitanové minerály jako v minulých letech (kromě kalcitu v malém množství). Ve výkvětech byl opět majoritní složkou síran sodný. Pomocí termické analýzy byla potvrzena přítomnost síranu sodného s navázanou krystalovou vodou v jeho struktuře (mirabilit) ve vzorcích odebraných v únoru. Z výluhů stavebního materiálů je patrná vysoká kontaminace opuky dusičnany a chloridy v dnešní koruně zdiva kaple tz. sv. Bartoloměje a zvýšená kontaminace sírany v soklové partii. Naopak v maltě a ani černých cihlách obvodové zdi nebyly zjištěny rizikové hodnoty vodorozpustných iontů.
Different Boundary Conditions For LES Solver PALM 6.0 Used for ABL in Tunnel Experiment
Řezníček, Hynek ; Geletič, Jan ; Bureš, Martin ; Krč, Pavel ; Resler, Jaroslav ; Vrbová, Kateřina ; Trush, Arsenii ; Michálek, Petr ; Beneš, L. ; Sühring, M.
We tried to reproduce results measured in the wind tunnel experiment with a CFD simulation provided by numerical model PALM. A realistic buildings layout from the Prague-Dejvice quarter has been chosen as a testing domain because solid validation campaign for PALM simulation of Atmospheric Boundary Layer (ABL) over this quarter was documented in the past. The question of input data needed for such simulation and capability of the model to capture correctly the inlet profile and its turbulence structure provided by the wind-tunnel is discussed in the study The PALM dynamical core contains a solver for the Navier-Stokes equations. By default, the model uses the Large Eddy Simulation (LES) approach in which the bulk of the turbulent motions is explicitly resolved. It is well validated tool for simulations of the complex air-flow within the real urban canopy and also within its reduced scale provided by wind tunnel experiments. However the computed flow field between the testing buildings did not correspond well to the measured wind velocity in some points. Different setting of the inlet boundary condition was tested but none of them gave completely developed turbulent flow generated by vortex generators and castellated barrier wall place at the entrance of the aerodynamic section of the wind tunnel.
Příspěvek ke zkoumání nejstarších dějin zámku v Telči
Drdácký, Miloš ; Buzek, Jaroslav
Souhrnná výzkumná zpráva předkládá výsledky výzkumu nejstarších stavebních reliktů telčského zámku. Využívá radiouhlíkového datování kosterních pozůstatků, nedestruktivního průzkumu termovizí a georadarem a 3D fotogrammetrických rekonstrukcí tvaru a rozměrů architektonických prvků. Analyzuje i templářské stopy na Telčsku a v širším regionu.
Comparison of mechanical properties of wood determined by local gently destructive tests and fully destructive tests on building elements
Drdácký, Miloš ; Kloiber, Michal ; Valluzzi, M. R. ; Casarin, F.
Demolition or repair of historic buildings is a valuable source of test materials for testing nondestructive and gently destructive methods for estimating the mechanical properties of built-in wood. The article uses the results of one such opportunity, when it was possible to study the mechanical properties of wood obtained by local measurements on a larger sample of historic and new wooden beams and compare them with the properties calculated from destructive tests of structural elements. Thirty-one wood elements (nineteen recovered from disassembled buildings and twelve new) were subjected to considerately destructive local tests using a loading mini-jack method. In this method, a small loading jack is inserted into a precisely drilled hole and a load test of the wood in compression along the fibers is performed on a part of the hole wall while measuring the achieved deformation under load. Red and white firs, and pine species constituted the recovered elements - red fir and larch the new ones. Destructive tests (in bending and compression) were also carried out on ten recovered and six new elements, and results were correlated with those of considerately destructive tests. Comparison of the assessed mechanical properties shows reasonably good correlation and promising conclusions for practical applications.
Strain Measurements on Samples of an 3D-printing Maraging Steel by a High-resolution Neutron Diffraction
Mikula, Pavol ; Ryukhtin, Vasil ; Michalcová, A.
In our contribution we present strain measurements on several samples related to the 3D printing material with an unconventional high-resolution neutron diffraction. This method is based on the three-axis diffractometer setting when a conventional two axis neutron diffraction scanner does not provide a relevant resolution.
Geopolymers: The influence of alkaline activator cations on efflorescence
Novotná, Martina ; Polonská, A. ; Šídlová, M. ; Perná, Ivana
This paper describes the effect of the type of cations in the alkaline activator on geopolymer properties and especially on the formation of efflorescence. The susceptibility to the formation of efflorescence is discussed according to the standard ČSN 72 1565-13. Cations in alkaline activators influence the mineralogical type of efflorescence: Li+ and Na+ cations form carbonates (Li2CO3 and Na2CO3, respectively), whereas K+ cations form sulphate (K2SO4). The mechanical properties, workability and pore structure of the geopolymer composites have been determined. Alkaline activators with sodium and potassium ions reach higher mechanical strength than those containing lithium cations. For lithium alkaline activators, there was a noticeable difference in the properties between the SiO2/Li2O ratios 1.8 and 2.6. Based on the properties of the mentioned geopolymer composites with various alkaline cations, it is possible to use lithium alkaline activators in geopolymer technology.
Analýza napjatosti kleneb v budově Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči
Bayer, Jan ; Drdácký, Miloš
Zpráva shrnuje výsledky z místních šetření, expertních posudků a výpočtů, které se týkají kleneb v objektu bývalé jezuitské koleje v Telči na náměstí Zachariáše z Hradce č.p. 2. Podmětem pro šetření byl nedostatek podkladů pro posouzení zatížitelnost kleneb pro nový účel: zřízení veřejné knihovny kombinované s galerií. Provedené výpočty MKP slouží pro odhad napjatosti klenby v místnosti 0.22Aa nenahrazují statický výpočet, ale mohou sloužit jako podklad pro eventuální zpracování podrobného statického výpočtu.
On a possible High-Resolution Residual Strain/Stress Measurements by Three Axis Neutron Diffractometer
Mikula, Pavol ; Šaroun, Jan ; Rogante, M.
The new unconventional high-resolution neutron diffraction three axis set-up for strain/stress measurements of rather large bulk polycrystalline samples is presented.
Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana ; Ševčík, Radek
Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.