Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Ammonia and Ammonium Nitrate in Archives
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ďurovič, M. ; Součková, M.
Ammonia in libraries and archives can damage stored materials such as pigments and metals (Grzywacz, 2006) and mediate microbial decomposition (Petushkova and Lyalikova, 1986). The aim of this study was to investigate concentrations and sources of ammonia in the indoor air of five different types of archives, and to establish the relationship between the indoor and outdoor environments.
Plný tet: SKMBT_C22016102412240 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Zlepšení kvality vnitřního ovzduší knihoven a archivů s cílem významně omezit degradaci knihovních a archivních materiálů
Součková, M. ; Vávrová, P. ; Novotný, J. ; Dřevíkovská, J. ; Paulusová, H. ; Bartl, B. ; Bartlová, L. ; Bacílková, B. ; Straka, R. ; Ďurovič, M. ; Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
Cílem památkového postupu je zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší knihoven a archivů tak, aby se co nejvíce zpomalila degradace knihovních a archivních materiálů. Na základě stanovení rizik poškození knihovních a archivních materiálů a stanovení kvality vnitřního ovzduší se navrhnou opatření pro takovou změnu kvality vnitřního ovzduší, při které bude omezena degradace uložených knihovních a archivních materiálů.
Vliv prachu na vlastnosti kolagenních materiálů.
Součková, M. ; Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří
Na vzorcích kolagenních materiálů, které byly exponovány po dobu dvou let v depozitářích, se přirozenou cestu usadilo jen velmi málo prachu (cca 0,1 hmotnostních\nprocent). Proto byly připraveny další vzorky kolagenních materiálů, na které byl aplikován prach vtíráním pomocí sáčku vytvořeného z jemné netkané textilie. Vzorky pokryté prachem a odpovídající kontrolní vzorky bez prachu byly podrobeny umělému stárnutí. Potom byl prach mechanicky odstraněn a byly zkoumány změny vybraných vlastností kolagenních materiálů.\n\n
Plný tet: SKMBT_C22015121815120 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Vliv prachových částic na degradaci celulózy.
Bartl, B. ; Mašková, Ludmila ; Paulusová, H. ; Smolík, Jiří ; Bartlová, L. ; Vodička, Petr
Tento příspěvek se zabývá změnami, kterým podléhají celulózové filtry Whatman 41 v důsledku kontaminace prachovými částicemi a umělého stárnutí. Prachové částice\npocházely z archivních a knihovních depozitářů a byly charakterizovány jak z hlediska chemického složení, tak i distribuce velikosti. Změny, ke kterým došlo po umělém stárnutí, byly vyhodnoceny na základě stanovení průměrného polymeračního stupně (DPv) celulózy. Bylo zjištěno, že je možné pozitivně korelovat pokles DPv celulózy a množství deponovaného síranu amonného. Co se týká distribuce velikosti částic, bylo potvrzeno, že pro degradaci celulózy má rozhodující význam obsah částic průměru menšího, než 1 μm (PM1).\n
Plný tet: SKMBT_C22015120714361 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi.
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Jednoduchým způsobem je použití pasivního vzorkovače, na kterém prach usazuje. K detailnější analýze byl vyvinut nový aerosolový spektrometr. Pomocí tohoto přístroje je možné zhodnotit dynamiku koncentrací prachových částic, odhalit intenzitu vnitřních zdrojů a stanovit vztah vnitřního a vnějšího prostředí. Měření je vhodné doplnit chemickou analýzou částic, pomocí které lze odhadnout možný vliv na materiály.
Plný tet: SKMBT_C22015120714360 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Metodika zatížení vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub
Cílem této práce bylo vytvoření metodiky vedoucí k zhodnocení kvality vnitřního ovzduší v knihovnách a archivech za účelem snížení škod na knihovních a archivních fondech způsobených nepříznivými vlivy prostředí. Za tímto cílem byl vyvinut soubor postupů a\nnástrojů pokročilého monitoringu kvality vnitřního ovzduší. Účelem této metodiky bylo zhodnotit zatížení prostředí prachovými částicemi, dále pak určit vztah mezi vnitřním a vnějším prostředím a určit vnitřní zdroje znečištění.\n
Plný tet: Metodika_hodnocení prachu - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
The Effect of Indoor Particles on Cellulose Degradation
Mašková, Ludmila ; Bartl, B. ; Smolík, Jiří ; Vodička, Petr
Indoor air pollution in libraries and archives can be harmful to paper-based materials stored there. Adverse effects caused by gaseous pollutants are well described, but less is known about airborne particles. The discussion regarding this issue mostly concerned the soiling of the paper, the possibility of surface abrasion or microbiological infestation (Hatchfield, 2002), but studies about the effect of particulate matter (PM) composition are scarce. This work was focused on the changes in the properties of cellulose-based paper caused by different size-resolved chemical components of PM.
Plný tet: SKMBT_C22015102910282 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Ondráček, Jakub ; Součková, M. ; Paulusová, H. ; Bartl, B. ; Benešová, M. ; Ďurovič, M.
Cílem projektu bylo vytvořit metodiku hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy za účelem snížení škod, které jsou způsobeny nepříznivými vlivy prostředí. Projekt zahrnoval monitoring částic a plynných polutantů ve vnitřním a vnějším ovzduší ve čtyřech knihovnách a archivech reprezentujících různá vnější prostředí: Zlatá Koruna (malá obec), Třeboň (malé město), Teplice (průmyslová oblast) a Praha (velké město). Kromě charakterizace vnitřního ovzduší byly negativní vlivy znečištěného prostředí studovány prostřednictvím porovnání stavu totožných inkunábulí z vybraných lokalit. Dále byl v laboratorních podmínkách zkoumán vliv prachových částic deponovaných na papír a testovány různé druhy metod mechanického čištění papíru. Na základě výsledků byla vypracována doporučení ke snížení negativních vlivů prostředí na knihovní a archivní materiály.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika výběru prostředku k mechanickému čištění prachových částic z povrchu papíru
Benešová, M. ; Mašková, Ludmila
Cílem této práce bylo identifikovat metody mechanického čištění prachových částic z povrchu papíru, které jsou vhodné pro použití v restaurátorské praxi. Za tímto účelem bylo detailně testováno 15 způsobů mechanického čištění. Základním požadavkem byla využitelnost metodiky pro většinu restaurátorských pracovišť. Z tohoto důvodu byly zahrnuty pouze přístupy, které jsou snadno dostupné a nevyžadují speciální přístrojové vybavení. Z výsledků vyplynulo, že druh papírové podložky nemá zásadní vliv na výsledek čištění a hlavním kritériem pro volbu prostředku k ošetření se ukázal rozsah zašpinění.
Plný tet: Metodika-mechanické čištění - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF
Characterization of Particulate Matter in Different Archives
Mašková, Ludmila ; Smolík, Jiří ; Vodička, Petr
Indoor air pollution in cultural heritage buildings such as museums, libraries and archives can be harmful for materials stored there. Adverse effects of most of gaseous pollutants are well described (Thomson, 1965), but less is known about airborne particles. Particles cover a wide range of sizes and have a variable composition. These characteristics determine their transport to the surfaces and also possible negative effects (Nazaroff and Cass, 1989).
Plný tet: SKMBT_C22014102013561 - Stáhnout plný textPDF
Plný text: content.csg - Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.