Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strategické riadenie prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti
Žuchová, Simona
Žuchová, S. Strategické řízení překladatelské a tlumočnické společnosti. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Diplomová práce se zabývá strategickým řízením překladatelské a tlumočnické společnosti. Hlavním cílem práce je identifikovat konkurenční pozici vybrané překladatelské agentury, díky čemuž je možné navrhnout vhodnou podnikovou strategii. K analýze vnějšího prostředí je použita analýza PESTE a Porterův model pěti hybných sil konkurence v odvětví. Rozbor vnitřního prostředí je převeden pomocí rozšířeného marketingového mixu 7P a finanční analýzy, jejíž ukazatele jsou následně porovnány s největšími konkurenty. Výsledky analýz slouží jako podklad pro formulaci strategií pomocí SPACE matice a SWOT matice. V závěru práce je zvolena strategie využívání dotací pro rozvoj společnosti s doporučením pro její implementaci.
Návrh marketingovej komunikácie wellness centra v Hoteli Podhradie
Žuchová, Simona
Bakalářská práce se zabývá návrhem marketingové komunikace wellness centra v Hotelu Podhradie, což je i hlavním cílem této práce. K vytvoření návrhu byla provedena analýza současného stavu a prostředí firmy, včetně konkurence a SWOT analýzy. Díky výsledkům dotazníkového šetření byla zvolena segmentace potenciálních zákazníků a doporučené adekvátní nástroje na propagaci nových služeb. V rámci praktické části byl dále navržen vzhled jednotlivých propagačních materiálů a následně vyčíslená finanční nákladovost.

Viz též: podobná jména autorů
1 Žuchová, Světlana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.