Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic
Švecová, Monika ; Rathouská, Jana (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. Kandidát: Monika Švecová Název diplomové práce: Lékové alergie - imunopatologické reakce kůže a sliznic Hypersenzitivní reakce vyvolané malými molekulami jako jsou léčiva, mohou způsobit řadu onemocnění zasahujících kůži, sliznice, játra, ledviny, plíce a další orgány. Vedle poměrně dobře známých okamžitých a IgE zprostředkovaných reakcí na léčiva se stále častěji setkáváme s opožděným typem hypersenzitivní reakce. Tyto reakce jsou převážně charakterizovány exantematózními makulózními nebo makulopapulózními kožními erupcemi. Avšak přibližně ve 2 % případů se rozvinou v závažné a život ohrožující systémové imunitní reakce spojené s postižením orgánů. Mezi závažné a život ohrožující reakce řadíme bulózní reakce, jako je Stevensův - Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, ale také akutní generalizovanou exantematózní pustulózu a lékovou reakci spojenou s eozinofilií a systémovými příznaky. Pokroky v poznatcích o patofyziologii těchto reakcí vychází z porozumění mechanismů, kterými jsou léčiva rozpoznávána T lymfocyty, z důkladné analýzy subtypů a funkcí CD4+ a CD8+ T lymfocytů infiltrujících kožní a slizniční léze a z poznatků o farmakogenetice...

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
3 Švecová, Magdalena
3 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
9 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
8 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.