Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Výsledky terénního ověření anthelmintické účinnosti ivermektinu u dančí zvěře
Švecová, Milena ; Lamka, Jiří (vedoucí práce) ; Ducháček, Lubomír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Milena Švecová Externí školitel: Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Konzultant: Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. Název rigorózní práce: Výsledky terénního ověření anthelmintické účinnosti ivermektinu u dančí zvěře Jsou popsány cílové druhy zvěře, kterým jsou určeny léčebné zásahy v podmínkách ČR, z hlediska jejich zařazení do zoologického systému a jejich biologické charakteristiky. Dále jsou uvedeny charakteristiky cílových infekčních agens, včetně jejich zoologického zařazení a biologických údajů. V přehledu jsou uvedeny nejdůležitější léčivé přípravky využívané v chovech spárkaté zvěře a legislativní podklad pro jejich použití. V práci bylo sledováno využití léčivého přípravku CERMIX s účinnou látkou ivermektin u spárkaté zvěře, který byl podáván ve formě praemixu v krmivu Vlastní práce spočívala v sledování účinnosti ivermektinu, tj. porovnání intenzity parazitárního napadení dančí zvěře v oboře Volský žlab a oboře Kněžičky. Byla sledována intenzita infekce pneumohelmintů a gastrointestinálních helmintů před podáním ivermektinu a 28 dní po jeho podání u dančí zvěře v oborách Volský žlab a Kněžičky. Z výsledků získaných v období 2005 - 2010 vyplývá prokazatelná účinnost ivermektinu u...
Výsledky terénního ověření anthelmintické účinnosti ivermektinu u dančí zvěře
Švecová, Milena ; Lamka, Jiří (vedoucí práce) ; Ducháček, Lubomír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Milena Švecová Externí školitel: Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. Konzultant: Doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. Název rigorózní práce: Výsledky terénního ověření anthelmintické účinnosti ivermektinu u dančí zvěře Jsou popsány cílové druhy zvěře, kterým jsou určeny léčebné zásahy v podmínkách ČR, z hlediska jejich zařazení do zoologického systému a jejich biologické charakteristiky. Dále jsou uvedeny charakteristiky cílových infekčních agens, včetně jejich zoologického zařazení a biologických údajů. V přehledu jsou uvedeny nejdůležitější léčivé přípravky využívané v chovech spárkaté zvěře a legislativní podklad pro jejich použití. V práci bylo sledováno využití léčivého přípravku CERMIX s účinnou látkou ivermektin u spárkaté zvěře, který byl podáván ve formě praemixu v krmivu Vlastní práce spočívala v sledování účinnosti ivermektinu, tj. porovnání intenzity parazitárního napadení dančí zvěře v oboře Volský žlab a oboře Kněžičky. Byla sledována intenzita infekce pneumohelmintů a gastrointestinálních helmintů před podáním ivermektinu a 28 dní po jeho podání u dančí zvěře v oborách Volský žlab a Kněžičky. Z výsledků získaných v období 2005 - 2010 vyplývá prokazatelná účinnost ivermektinu u...
Studium molekulárních mechanismů účinku kyseliny nikotinové v léčbě aterosklerózy
Švecová, Milena ; Nachtigal, Petr (oponent) ; Štaud, František (vedoucí práce)
Ke studiu molekulárního mechanismu účinku kyseliny nikotinové v léčbě aterosklerózy jsme použili geneticky modifikované myši, LDLR k.o.a PumaG deficientní myši. Myši byly krmeny vysokotukovou dietou po dobu šestnácti týdnů a zároveň jim byla podávána 0,3% kyselina nikotinová v pitné vodě. Poté byly myši usmrceny a srdce použita k určení plochy aterosklerotického plátu a vyjádření imunochemicky zbarvených makrofágů. Dále jsme se zaměřili na objasnění mechanismu účinku kyseliny nikotinové. Pomocí fluorescenční mikroskopie byla nalezena oblast exprese genu GPR109A v buňkách peritoneální zánětlivé tekutiny. Následně pomocí stanovení hladiny intracelulárního kalcia byla měřena odpověď peritoneálních buněk na kyselinu nikotinu s následným přidáním chemokinů- mcp-1, rantes, il-8, mip-1-α. Záměrem bylo snížení hladiny chemokinů a tím snížení zánětu.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
3 Švecová, Magdalena
3 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
9 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
8 Švecová, Michaela
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.