Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv úrovně metabolických procesů živočišného organismu na zastoupení lipidových složek mléka
Šulová, Marie
Tato bakalářská práce s názvem „Vliv úrovně metabolických procesů živočišného organismu na zastoupení lipidových složek mléka“ se zabývá problematikou fyziologických procesů, které skrze různé metabolické cesty ovlivňují syntézu, složení a uvolňování lipidů sekrečními buňkami mléčné žlázy. Úvodní kapitola je zaměřena na charakteristiku základních složek mléka, z nichž nejdetailněji jsou popsány jednotlivé frakce mléčného tuku. V následujících kapitolách je popsána syntéza mléčného tuku a metabolismus lipidů v těle přežvýkavců, konkrétně skotu, a dále pak faktory, které množství a složení mléčného tuku ovlivňují. Součástí práce je návrh metodiky experimentální práce, ve kterém je popsáno rozdělení zvířat do skupin, krmné diety a také celkový průběh experimentu.

Viz též: podobná jména autorů
1 Šulová, Markéta
2 Šulová, Michaela
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.