Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Environmental Cost-Benefit Analysis: Social Time Discount Rate (or "Pure" Rate of Time Preference) Determination in Social Discounting of Public Projects/Policies in the Czech Republic
Štěpaníková, Šárka ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
V důsledku degradace životního prostředí a nejistoty, do jaké míry je možné nahradit přírodní kapitál, vyvstala potřeba rozhodovacího nástroje, který by ohodnotil veřejný projekt či politiku jak z privátního, tak ze společenského úhlu pohledu (který zahrnuje i pohled environmentální). V této diplomové práci představujeme environmentální analýzu nákladů a přínosů (CBA) jako ideální teoretický prostředek k dosažení takového cíle, avšak ještě jako nedokonalý nástroj k jeho dosažení v praxi. Diskuze o CBA je plná sporů, v této práci se však zaměřujeme pouze na jeden - volbu společenské diskontní míry (SDR), konkrétně na společenskou časovou diskontní míru (neboli "čistou" míru časové preference) pro veřejné environmentální projekty či politiky v České republice. Tato otázka je v důsledku velké nejistoty budoucnosti a mezigenerační spravedlnosti jedním z nejkontroverznějších kroků v CBA. Hledáme proto nejvhodnější způsob určení SDR, hodnotu, kterou by společenská časová diskontní míra a SDR obecně měla mít ve veřejných environmentálních projektech nebo politikách v České republice a zda jsou tyto výsledky v souladu s doporučeními Evropské komise.
Enviromentální analýza nákladů a přínosů Určení společenské časové diskontní míry
Štěpaníková, Šárka ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Gregor, Martin (oponent)
V důsledku degradace životního prostředí a nejistoty, do jaké míry je možné nahradit přírodní kapitál, vyvstala potřeba rozhodovacího nástroje, který by ohodnotil veřejný projekt či politiku jak z privátního, tak ze společenského úhlu pohledu (který zahrnuje i pohled environmentální). V této diplomové práci představujeme environmentální analýzu nákladů a přínosů (CBA) jako ideální teoretický prostředek k dosažení takového cíle, avšak ještě jako nedokonalý nástroj k jeho dosažení v praxi. Diskuze o CBA je plná sporů, v této práci se však zaměřujeme pouze na jeden - volbu společenské diskontní míry (SDR), konkrétně na společenskou časovou diskontní míru (neboli "čistou" míru časové preference) pro veřejné environmentální projekty či politiky v České republice. Tato otázka je v důsledku velké nejistoty budoucnosti a mezigenerační spravedlnosti jedním z nejkontroverznějších kroků v CBA. Hledáme proto nejvhodnější způsob určení SDR, hodnotu, kterou by společenská časová diskontní míra a SDR obecně měla mít ve veřejných environmentálních projektech nebo politikách v České republice a zda jsou tyto výsledky v souladu s doporučeními Evropské komise.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.