Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementation Of Application That Demonstrates Mobile Application Vulnerabilities
Šrůtková, Karolína
Nowadays, using mobile applications is a daily routine for all of us. This trend is misusedby hackers who attack all kinds of mobile apps from which they can get not only sensitive dataof users. The main contribution of this paper is a design and implementation of a mobile applicationthat demonstrates mobile application vulnerabilities of Android mobile operating system andthat could help developers to build more secure applications.
Vývoj aplikace demonstrující zranitelnosti mobilních aplikací
Šrůtková, Karolína ; Šilhavý, Pavel (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na vývoj mobilní aplikace pro operační systém Android, která slouží k demonstraci zranitelností mobilních aplikací. V teoretické části práce je rozebrána bezpečnost mobilních aplikací a její současný stav včetně popisu největších bezpečnostních rizik mobilních aplikací. Dále je v teoretické části zmíněn obecný vývoj mobilní aplikace pro systém Android. V praktické části je popsán vlastní návrh aplikace, do kterého se řadí analýza zranitelností, návrh základních bloků aplikace a výběr vhodných nástrojů pro implementaci. V části popisující implementaci aplikace je uvedena příprava prostředí, struktura vytvářené aplikace a především její samotná implementace. Poslední část obsahuje ukázku zranitelností aplikace a také výsledek jejího otestování.
Graphical User Interface For Network Assessment Tool
Šrůtková, Karolína
Network Assessment Tool is application for measuring network parameters and then evaluate them in order to reach successful using of Skype for Business. The main disadvantage of the tool is a fact that the users have to utilize command line in order to execute the application. The main contribution of this paper is a design and implementation of a Graphical User Interface that eliminates these disadvantages.
Grafické uživatelské rozhraní pro měření přenosových parametrů sítě
Šrůtková, Karolína ; Šilhavý, Pavel (oponent) ; Martinásek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci grafického uživatelského prostředí pro nástroj Network Assessment Tool, který slouží k měření a vyhodnocení parametrů sítě pro správné fungování aplikace Skype for Business. Teoretická část popisuje vybrané přenosové parametry a problematiku testování sítí. Dále je zde rozebrána aplikace Skype for Business společně s nástrojem Network Assessment Tool. Praktická část se skládá z návrhu grafického uživatelského prostředí a následné vlastní implementace aplikace. Na závěr je funkčnost aplikace podrobně testována.

Viz též: podobná jména autorů
2 Šrůtková, Kateřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.