Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Wolfgang Herrndorf: Bilder deiner großen Liebe. An Annotated Translation of Selected Chapters
Špačková, Hana ; Tichák, Viktor (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Cílem bakalářské práce je vytvořit komentovaný překlad vybraných kapitol textu Wolfganga Herrndorfa Bilder deiner großen Liebe. Nejprve je provedena předpřekladová analýza podle metody Christiane Nord (Nord 2009). Na ni navazuje samotný překlad. Za překladem je umístěn komentář. Tato část práce je zaměřena na užitou metodu překladu, problematické pasáže a posuny, které vznikly během překladatelského procesu, aby se v českém překladu zachoval invariant výchozího textu.
Nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Špačková, Hana ; Drápal, Ljubomír (vedoucí práce) ; Morávek, Jakub (oponent)
Tématem této diplomové práce jsou nároky zaměstnance při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy posouzení a správné stanovení výše přiznávaného nároku je stále aktuálním tématem. První část diplomové práce je věnována teoretickému úvodu a vymezení jednotlivých pojmů, které jsou podstatné pro celou práci. Postupně se tak dostávám od pracovněprávní odpovědnosti, přes povinnost k náhradě škody až k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání a samotným pojmům pracovního úrazu a nemoci z povolání. Další kapitola je zaměřena na zákonné pojištění zaměstnavatele. Toto pojištění je podstatné především v případě, kdy zaměstnavateli vznikne povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy způsobené pracovním úrazem či nemocí z povolání. Zákonné pojištění je nejdůležitější hlavně pro malé a střední zaměstnavatele, pro které by poskytnutí dané náhrady mohlo být likvidační a mohlo by vést i k ukončení jejich činnosti. Daná úprava má však své nedostatky, na které v této práci upozorňuji, a které je nutné v budoucnu řešit. Stěžejní kapitolou diplomové práce je pak kapitola týkající se jednotlivých druhů nároků zaměstnance na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, která mu vznikla pracovním úrazem nebo onemocněním nemocí z povolání, případně...
Zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě
ŠPAČKOVÁ, Hana
Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu společných zařízení v komplexní pozemkové úpravě ve zvolené lokalitě, kterou je katastrální území obce Loučky u Jihlavy, v Kraji Vysočina. Formou literární rešerše jsou popsány pozemkové úpravy a plán společných zařízení včetně rozsahu průzkumových prací nutných k jeho zpracování. Obsahem praktické části diplomové práce je terénní průzkum, zhodnocení a popis katastrálního území. Práce poskytuje výčet veškerých informací a výsledků terénního průzkumu se zaměřením na opatření k zpřístupnění pozemků, protierozní opatření na ochranu půdního fondu, opatření vodohospodářská a opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí. Výsledky jsou uvedené v textové i grafické podobě.
Zohlednění odvodněných lokalit v procesu pozemkových úprav
ŠPAČKOVÁ, Hana
Bakalářská práce je zaměřena na zohlednění odvodněných lokalit v pozemkových úpravách, a proto je rozdělena do několika částí, ve kterých je formou literární rešerše popsán význam a účel pozemkových úprav a plán společných zařízení. Další část je věnovaná půdě, zamokření a odvodnění půdy. V práci se také zabývám otázkou zachování, obnovy nebo zrušení zemědělského odvodnění půdy a způsoby řešení a opatření současného stavu zemědělského odvodnění. Součástí práce je také popis úspěšně realizovaného projektu komplexní pozemkové úpravy - revitalizace v minulosti nevhodně odvodněné lokality rašeliniště a jeho přilehlého okolí.

Viz též: podobná jména autorů
5 ŠPAČKOVÁ, Hana
2 Špačková, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.