Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální zabezpečení zdravotně postižených osob
Šmelhausová, Michaela ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tématem této práce je sociální zabezpečení zdravotně postižených osob. Cílem této práce je zhodnocení aktuálnosti a kvality nastavení současného systému dávek určených pro osoby se zdravotním postižením, dále analýza jednotlivých dávek a jejich zhodnocení v rámci systému sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené osoby se zaměřením na příspěvek na péči. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o systému sociálního zabezpečení jako celku a stručně i o historii vývoje sociálního zabezpečení, jak ve světě, tak na území České republiky. Druhá kapitola se zabývá jednotlivými dávkami pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který upravuje dva druhy dávek, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Tento zákon dále obsahuje úpravu průkazu osoby se zdravotním postižením. Tato kapitola shrnuje aktuální právní úpravu, nárok na dávky, řízení a výši. Dále je popsána oblast rozdělení kategorií průkazů osob se zdravotním postižením a z toho plynoucích výhod. Poslední kapitola se věnuje příspěvku na péči. Stěžejními body jsou podmínky nároku na příspěvek na péči, řízení a sociální šetření. Vzhledem k reálnému dopadu na zdravotně postiženou osobu, je sociálnímu šetření a roli sociálního pracovníka...
Srovnání systémů sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké Británii a v České republice
Šmelhausová, Michaela ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tématem této rigorózní práce je srovnání sociálního zabezpečení zdravotně postižených osob ve Velké Británii a v České republice. Cílem bylo analyzovat systémy obou zemí, jejich srovnání a zhodnocení jejich kvality nastavení s ohledem na život zdravotně postižené osoby. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zaměřuje na sociální zabezpečení v širším kontextu, a to včetně stručného historického exkurzu do vývoje sociálního zabezpečení ve Velké Británii a České republice. Druhá kapitola pojednává o systému sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené ve Velké Británii. V rámci této kapitoly jsou popsány nejen jednotlivé dávky, ale také další formy pomoci, které jsou v rámci tohoto systému zdravotně postiženým poskytovány. Příspěvky, které jsou v této kapitole rozebrány, jsou příspěvek na podporu osobní nezávislosti (Personal Independence Payment), příspěvek na podporu živobytí zdravotně postižené osoby (Disability Living Allowance), příspěvek na pečovatelskou službu (Attendance Allowance) a příspěvek pro pečující osobu (Carer's Allowance). Součástí této kapitoly je také popis pomoci poskytované zdravotně postiženým příslušnými úřady a stručný popis problematiky parkovacího průkazu. Třetí kapitola se zabývá systémem sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené v České republice....
Sociální zabezpečení zdravotně postižených osob
Šmelhausová, Michaela ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tématem této práce je sociální zabezpečení zdravotně postižených osob. Cílem této práce je zhodnocení aktuálnosti a kvality nastavení současného systému dávek určených pro osoby se zdravotním postižením, dále analýza jednotlivých dávek a jejich zhodnocení v rámci systému sociálního zabezpečení pro zdravotně postižené osoby se zaměřením na příspěvek na péči. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola pojednává o systému sociálního zabezpečení jako celku a stručně i o historii vývoje sociálního zabezpečení, jak ve světě, tak na území České republiky. Druhá kapitola se zabývá jednotlivými dávkami pro osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který upravuje dva druhy dávek, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Tento zákon dále obsahuje úpravu průkazu osoby se zdravotním postižením. Tato kapitola shrnuje aktuální právní úpravu, nárok na dávky, řízení a výši. Dále je popsána oblast rozdělení kategorií průkazů osob se zdravotním postižením a z toho plynoucích výhod. Poslední kapitola se věnuje příspěvku na péči. Stěžejními body jsou podmínky nároku na příspěvek na péči, řízení a sociální šetření. Vzhledem k reálnému dopadu na zdravotně postiženou osobu, je sociálnímu šetření a roli sociálního pracovníka...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.