Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparing Of 3D Models Used For Shadow Simulation In Pvsol
Šmatlo, Filip
This article mainly describes creating the 3D model in PVSOL[1] and comparing with real 3D model created in photogrammetry software PIX4D[2]. Main advantage of real 3D model is the precision of shading simulations. Any shadow on photovoltaic module decreases output power so it is important to have precise model of every object that could shade photovoltaic modules. This article also describes design of a photovoltaic system in designing software PVSOL.
Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu
Šmatlo, Filip ; Maule, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh fotovoltaického systému pro firmu. V první části je rozebrána problematika výroby elektrické energie ze Slunce. Popsány jsou technologie výroby fotovoltaických článků a technologie jednotlivých komponent fotovoltaického systému. Dále jsou popsány koncepce fotovoltaických systémů a typy zapojení těchto systémů do distribuční sítě. Také je popsána legislativa ČR, recyklace a bezpečnost v oboru fotovoltaiky. V praktické části bakalářské práce je vytvořena fotovoltaická elektrárna umístěná na střeše budovy. Jsou popsány výsledky simulace fotovoltaického systému vytvořeného v návrhovém programu PVSOL.
Fluorescence a povrchem zesílená Ramanova spektroskopie v mikrofluidice pro monitorování enzymatických reakcí
Pilát, Zdeněk ; Šmatlo, Filip ; Ježek, Jan ; Krátký, Stanislav ; Zemánek, Pavel
Realizovali jsme dva různé systémy detekce koncentrace molekul v mikrofluidních systémech. První způsob využívá optická vlákna a detekuje intenzitu fluorescence, zatímco druhá metoda spočívá v užití povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie (surface enhanced Raman spectroscopy, SERS).
Experimentální fluorescenční zařízení pro dielektroforetické třídění kapének v mikrofluidních čipech
Ježek, Jan ; Pilát, Zdeněk ; Šmatlo, Filip ; Zemánek, Pavel
V současné době mnoho chemických a biologických oborů využívá pro své pozorování různé formy spektroskopie. Jednou z nejrozšířenějších metod je fluorescenční spektroskopie. Zároveň se v posledních sedmi letech začaly bouřlivě rozvíjet mikrofluidní techniky, které využívají mikrofluidních kanálků, kterými protéká nosná kapalina, která unáší kapénky o průměru od jednotek po desítky až stovky mikrometrů. Tyto kapénky, nemísitelné s nosnou kapalinou, slouží jako kapalné mikrokontejnery, obsahující analyzovaný vzorek a nezbytné reagencie. Pomocí speciálních mikrofluidních technik lze, např. fúzovat kapénky s různým obsahem (řízené spouštění chemických reakcí), vysokou rychlostí měnit koncentrace reaktantů v kapénce (koncentrační gradienty), třídit kapénky podle obsahu (vytváření nových kmenů buněk), apod.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.