Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dům krátké cesty v Brně
Šimberová, Iva ; Zadražilová, Miroslava (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie polyfunkčního objektu založeného na principu vytváření intenzivních městských struktur. Návrhové území se nachází na nábřeží řeky Svitavy při ulici Zvonařka. Cílem projektu bylo navrhnout intenzivní strukturu, která bude naplňovat kombinace funkcí tak aby bylo dosaženo nezávislosti na okolí a zkrátili se docházkové vzdálenosti. Samotný návrh uplatňuje princip poréznosti. Takto vzniká soustava objektů naplňující různé funkce, veřejné, poloveřejné a soukromé prostory- atria terasy, zelené střechy a lodžie. Objekt má 9 nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží využívané pro parkování. V prvním nadzemním podlaží se nachází banka a prodejný prostory, v dalších podlažích se potom nachází administrativa, knihovna, fitness, poliklinika a v nejvyšších dvou podlažích bydlení. Konstrukce objektu je řešena jako železobetonový skelet, založený na pilotech. Fasáda je řešená střízlivě s ohledem na funkci, kdy hlavními výrazovými prvky jsou bílá fasáda, šedý obklad a plošné prosklení prvních dvou podlaží.
Dům krátké cesty v Brně
Šimberová, Iva ; Zadražilová, Miroslava (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je zpracování architektonické studie polyfunkčního objektu založeného na principu vytváření intenzivních městských struktur. Návrhové území se nachází na nábřeží řeky Svitavy při ulici Zvonařka. Cílem projektu bylo navrhnout intenzivní strukturu, která bude naplňovat kombinace funkcí tak aby bylo dosaženo nezávislosti na okolí a zkrátili se docházkové vzdálenosti. Samotný návrh uplatňuje princip poréznosti. Takto vzniká soustava objektů naplňující různé funkce, veřejné, poloveřejné a soukromé prostory- atria terasy, zelené střechy a lodžie. Objekt má 9 nadzemních podlaží a dvě podzemní podlaží využívané pro parkování. V prvním nadzemním podlaží se nachází banka a prodejný prostory, v dalších podlažích se potom nachází administrativa, knihovna, fitness, poliklinika a v nejvyšších dvou podlažích bydlení. Konstrukce objektu je řešena jako železobetonový skelet, založený na pilotech. Fasáda je řešená střízlivě s ohledem na funkci, kdy hlavními výrazovými prvky jsou bílá fasáda, šedý obklad a plošné prosklení prvních dvou podlaží.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.