Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady ukrajinské krize na ruskou ekonomiku
Šimíková, Barbora ; Bolotov, Ilya (vedoucí práce) ; Černá, Iveta (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl poskytnout souhrnný náhled na ekonomiku Ruské federace a zhodnotit její současný stav v kontextu probíhající ukrajinské krize, která začala v roce 2014. Během tohoto období se totiž výrazně změnila situace na ropném trhu a zároveň byly na Rusko uvaleny ekonomické sankce za jeho zapojení do ukrajinské krize. Současně s tím uplatnila RF odvetné sankce vůči těmto zemím. Co je příčinou současné ruské ekonomické krize se bude práce snažit odhalit ve třech kapitolách. První kapitola se věnuje ukrajinské krizi a roli Ruska v tomto konfliktu. Druhá kapitola analyzuje ruskou ekonomiku, její charakteristiky a výkonnost. Poslední kapitola zkoumá dopady sankčního režimu, poklesu cen ropy a s tím související nedostatečné diverzifikace a závislosti na exportu surovin v kontextu monetární a fiskální politiky a také jejich vliv na vybrané sektory ekonomiky a zahraniční obchod.
Současnost a perspektivy využívání alternativních zdrojů energie
Šimíková, Barbora ; Hadrabová, Alena (vedoucí práce) ; Dvořák, Antonín (oponent)
Závěrečná práce se zaměřuje na skutečné rozměry globálního energetického problému. Snaží se posoudit stávající zásoby fosilních paliv a další faktory, jako jejich alokaci a využívání. Práce se také soustřeďuje na alternativní zdroje energie jako možné řešení energetického problému. Představuje legislativní podporu, současné využívání a budoucí perspektivy alternativních zdrojů v rámci Evropské unie a České republiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.