Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Clara Schumannová. Žena, umělkyně, pedagožka
Šanderová, Jitka ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent)
Diplomová práce se zabývá životem Clary Schumannové (1819 - 1896), významné německé koncertní klavíristky 19. století, mapuje její skladatelský odkaz a zabývá se i jejím pedagogickým působením. Skrze život této neobyčejné ženy, jejích přátel a současníků práce poskytne hlubší vhled do celkové hudební atmosféry 19. století, v rámci které osvětlí její význam a vliv na evropské klavírní umění.
Robert Schumann a jeho klavírní cykly z let 1845 -1850
Šanderová, Jitka ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent)
Bakalářská práce se zabývá životem Roberta Schumanna a jeho klavírními cykly, které zkomponoval mezi lety 1845 - 1850. Jedná se o Album pro mládež op. 68, Lesní scény op. 82 a Pestré listy op. 99. Cílem této práce je vsadit tyto cykly do kontextu Schumannova života a díla, zjistit okolnosti jejich vzniku, inspirační zdroje a popsat jejich charakter jak z pohledu interpreta, tak coby instruktivního materiálu z pohledu hudebního pedagoga.

Viz též: podobná jména autorů
2 Šanderová, Jadwiga
1 Šanderová, Jana
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.