Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Předškolní pedagog s tetováním či jinou tělesnou modifikací
ŠVECOVÁ, Mirka
Obsahem této bakalářské práce je zjistit, jak široká veřejnost nahlíží na předškolní pedagogy s tělesnými modifikacemi. Teoretická část je věnována osobnosti pedagoga, sebepojetí jedince, především sebepojetí v učitelské profesi a v neposlední řadě vymezení pojmu tělesné modifikace. Zaměřuje se zejména na ty modifikace, se kterými se běžně setkáváme - tetování a piercing. Cílem praktické části je objasnit, jaký postoj zaujímá široká veřejnost vůči pedagogům s tetováním či jinou tělesnou modifikací. Pro jeho naplnění je zvolen smíšený výzkum, který se skládá z dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů. Kvalitativní výzkum se věnuje postoji a zkušenostem pedagogů mateřských škol. Kvantitativní výzkum mapuje názory veřejnosti.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠVECOVÁ, Mariana
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
3 Švecová, Magdalena
3 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
9 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
8 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.