Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
UPLATNĚNÍ HRACHORU LUČNÍHO V RŮZNÝCH TYPECH TRAVNÍCH POROSTŮ
ŠVECOVÁ, Mariana
Píce z trvalých travních porostů slouží z 80% ke krmení přežvýkavců. Proto je kladen vysoký důraz na kvalitu píce z jetelovin, trav a jetelinotravních porostů. Z tohoto důvodu se vhodnou introdukcí snažíme v těchto porostech začleňovat co nejvíce užitečných druhů rostlin (jetelovin), které mají zlepšující účinky na píci. Jednou z těchto zlepšujících plodin je i Lathyrus pratensis. Jeho introdukcí se zvyšuje zastoupení leguminos v trvalých lučních porostech a podíl rhizobiálního dusíku na tvorbě výnosu píce a nutričně hodnotnějších stravitelných dusíkatých látek. Výskyt (Lathyrus pratensis) je ovlivněn typem travního porostu a jeho diferenciovaným obhospodařováním.

Viz též: podobná jména autorů
13 ŠVECOVÁ, Markéta
1 ŠVECOVÁ, Mirka
1 ŠVECOVÁ, Miroslava
1 Švecová, Magda
4 Švecová, Magdalena
4 Švecová, Magdaléna
2 Švecová, Marianna
2 Švecová, Marie
13 Švecová, Markéta
10 Švecová, Martina
1 Švecová, Martina Bc.
11 Švecová, Michaela
3 Švecová, Milena
1 Švecová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.