Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Úroveň pohybových schopností žáků mladšího školního věku po covidové pandemii
Šípová, Monika ; Hájková, Jana (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Diplomová práce zabývá porovnáním úrovně pohybových schopností žáků mladšího školního věku, étně žáků stupně ZŠ, před é způsobené výskytem období České uzavřely základní školy veškeré sportovní dětí náhle Žáci část sedět př ýpočetní - při samotné distanční výuce, následně při plnění zadaný úkolů. Zřídkakdy náročná část kompenzována alespoň nějakým Teoretická část diplomové práce věnuje především pohybových dětí, é ělesně vyvíjí é pohybová důležitá zdraví fyzické, praktické části zaměřila testování žáků porovnání výsledků dostupných získané výsledky doplněny dotazníkovým šetřením rodič ÍČ Á é distanční ýuky, mladší školní věk,
Knihy o přírodě a jejich využití ve výuce přírodopisu na ZŠ
ŠÍPOVÁ, Monika
Bakalářská práce se zabývá knihami o přírodě a jejich využitím ve výuce přírodopisu na 2. stupni základních škol. Součástí této práce bylo vytvoření dotazníku a jeho zadání žákům na Základních školách v Mladé Vožici a v Pacově. V rámci výzkumu proběhlo srovnání respondentů na základě věku a pohlaví. Získané výsledky byly vyhodnoceny písemnou formou a doplněny grafy a tabulkami.

Viz též: podobná jména autorů
1 ŠÍPOVÁ, Markéta
4 ŠÍPOVÁ, Martina
1 Šípová, Markéta Bc.
4 Šípová, Martina
2 Šípová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.