Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití příběhů v učebnicích zeměpisu
Čistecká, Barbora ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Kocová, Tereza (oponent)
Jak již titul napovídá, tato bakalářská práce se zabývá příběhy a úryvky z literárních děl nalezené v českých učebnicích a pracovních sešitech zeměpisu. Tyto texty jsou posuzovány z hlediska míry zapojení do výuky dle návrhu v učebnici. Následně je hodnoceno, které kognitivní procesy tyto otázky a úkoly, které jsou přiřazeny k jednotlivým textům, u žáků a studentů rozvíjí. Tento výzkum je podpořen teoretickou částí, která se pomocí studia literárních pramenů zaobírá integrovanou výukou v českém školství, doplněna je o informace ze zahraničí. Tato část pojednává zejména o předpokladech pro integrovanou výuku, o jejích výhodách, přínosech a inspiraci či motivaci k dalšímu vzdělávání studentů. Zvláštní pozornost je věnována integraci zeměpisu a literární výchovy. Dále se tato práce zabývá narativní pedagogikou, kdy jsou shrnuta pozitiva užívání příběhů ve výuce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.