Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fotografická postprodukce - speciální techniky
Červinka, Jaroslav ; Krsek, Libor (vedoucí práce) ; Horný, Stanislav (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast fotografické postprodukce. Popisuje historii, její současné využití a vysvětluje speciální techniky při tvorbě montáže. Cílem této práce je představit vývoj fotografické postprodukce od samotného počátku a názorně vysvětlit a ukázat speciální techniky, které vedou k vytvoření komplexní montáže. Teoretická část se věnuje historii, raným příkladům manipulace v analogové fotografii a jejím technikám a také se zaměřuje na využití postprodukce v současnosti. V praktické části jsou ukázány speciální techniky, které se využívají při tvorbě digitální montáže. U jednotlivých technik je popsán postup k jejich vytvoření a důvod, kdy a proč se využívají. Techniky jsou vysvětlovány na reálném příkladu, jehož výsledek vede ke komplexní fotografické montáži. Práce předpokládá, že čtenář ovládá základní funkce programu Adobe Photoshop.
Distribuce šelem uvnitř a na okraji lesních habitatů
ČERVINKA, Jaroslav
Práce se zaměřuje na habitatové preference šelem ve fragmentovaném prostředí. Za použití metody pachových stanic bylo zkoumáno využívání lesních okrajů savčími predátory v závislosti na velikosti fragmentu. Podařilo se prokázat jednoznačné preference pro okrajové struktury, které byly savčími predátory využívány jak ve velkých, tak v malých lesních fragmentech. Okrajový efekt tedy působí ve všech fragmentech bez ohledu na jejich velikost.

Viz též: podobná jména autorů
6 ČERVINKA, Jaroslav
8 Červinka, Jan
1 Červinka, Jonáš
2 Červinka, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.