Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 118 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Reakce na hrozbu demolice obce: Horní Jiřetín a Nové Heřminovy
Vitíková, Jana ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Stehlík, Michal (oponent) ; Spurný, Matěj (oponent)
Disertační práce se zabývá reakcí obyvatel obcí, jimž hrozí demolice, v souvislosti s modelem ohrožení prezentovaného Dennisem Smithem. K výzkumu byly vybrány dvě obce - Horní Jiřetín a Nové Heřminovy. V Horním Jiřetíně se o demolice obce hovoří v souvislosti s rozšiřováním těžby hnědého uhlí a především postupováním těžby na lomu Československé armády. V Nových Heřminovech je plánováno postavit přehradu, která by měla do budoucna zabránit potopám v regionu a zároveň se stala zásobníkem vody pro období sucha. První část práce se věnuje modelu ohrožení, který představil v roce 2018 Dennis Smith ve své knize Civilized Rebels: An Inside Story of the West's Retreat from Global Power. V této části práce je tento model popsán a uveden do kontextu sociologických teorií konfliktu. Druhá část práce se věnuje analýze kvalitativního výzkumu, který byl proveden v obou obcích pomocí rozhovorů s jejich obyvateli. V rámci analýzy byly reakce obyvatel popsány z hlediska strategií vyrovnávání se se situací a obav do budoucna. V každé obci jsou pak tyto reakce rozděleny do skupin. Tyto skupiny jsou nakonec ve třetí části nahlíženy a zařazovány z pohledu modelu ohrožení Dennise Smithe. Výsledkem výzkumu je tedy analýza reakcí obyvatel obcí, kterým hrozí demolice, a jejich vysvětlení pomocí modelu ohrožení. Klíčová...
Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby
Černý, Karel ; Kotek, Lukáš (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí budovy. Veškeré práce budou probíhat za plného provozu zařízení. Zohlednění tohoto faktoru v organizaci výstavby je hlavním předmětem této diplomové práce, která zahrnuje zejména časový, prostorový a finanční plán stavby, návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický postup, bezpečnostní opatření, a potřebu zdrojů.
Rodinný dům
Černý, Karel ; Komínková, Kateřina (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technickou dokumentací rodinného domu pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu v obci Letovice ve Jihomoravském kraji. Objekt je zděný, dvojpodlažní, nepodsklepený se šikmou střechou a garáží. Dům je umístěn v mírně svažitém terénu na pozemku bez předešlé zástavby. První patro objektu slouží pro společenské využití s kuchyní a technickou místností. Ve druhém patře se nachází dětské pokoje, herna a ložnice.
Polyfunkční dům
Černý, Karel ; Havířová, Zdeňka (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v Brně na ulici Terezy Novákové. Řešený pozemek se nachází na parcele číslo 49, který je evidovaný jako stavební parcela. Na pozemku se nachází předešlá zástavba, která bude odstraněna. Při návrhu objektu bylo zohledněno veřejné využití části budovy. Budova je navrhována s kapacitou 21 bytových jednotek s vlastním vnitřním a venkovním parkovacím stáním. Polyfunkční dům má pět podlaží, jedno podzemní a čtyři nadzemní . V prvním podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro nájemníky a technické zázemí budovy. První nadzemní podlaží je využito pro komerční účely s vlastním parkovacím stáním. Ostatní nadzemní podlaží jsou využita pro obytné účely. Obytná část a veřejná část jsou vzájemně odděleny.
The process of globalization from the Georgian perspective
Sabashvili, Nato ; Kumsa, Alemayehu (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Globalization is a term of modernity. We live in the Globe as one whole body. Because of new technologies and the level of development of mankind the world became absolutely globalized. Nowaday there aren't useless roles, or actors . Each country and each person have their own meanings and function throughout the working of the Global mechanism . For sure, strong western countries have more important roles and they are dominant through these processes, but each part is important for creating a global development society. Globalization refers to special connections and relationships between countries . There are no national and practical boundaries. Contemporary world became open for getting and sharing any information. Practically each person uses social networks and modern technology. All of them have some International connections , or friends . If travel and access to information about other parts of the earth was privilegie for advanced families , or elite groups in the past, nowaday this process became just part of our everyday life . Now It's simple to share other cultural values, traditions and national consciousness. Everything foreign can be considered as national. For sure the role of new media technologies through this process is unchanchangable. It is a great instrument for creating...
Weaving two worlds: A Moroccan Narrative of Adaptation in Prague
Boulghazi, Firdaousse ; Černý, Karel (vedoucí práce) ; Minářová, Markéta (oponent)
Immigration or relocation offers a valuable opportunity to explore the impact of a new environment on the cultural repertoire or identity of a specific group. This qualitative study delves into the adaptation experiences of 17 Moroccan nationals residing in Prague. The focus is placed on their adept navigation of cultural differences, the strategies employed to overcome challenges during the adaptation process, and the revelation of the pivotal role played by social networks and support systems in their transition to Prague life. A carefully designed semi-structured interview protocol was used to gather detailed data. The data analysis followed the principles of constructive grounded theory methodology, aiming to develop a deep understanding and identify patterns in the collected information. Through systematic coding and continuous comparison, several significant themes emerged from the data: Cultural Dichotomy: Navigating Two Worlds (a); Bonds of Belonging: Building Bridges with Fellow Moroccans (b); Chasing Integration: Struggles and Strategies in Prague (c), Unveiling Identities: Negotiating Individuality in a Foreign Land (d).

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 118 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 ČERNÝ, Kamil
5 Černý, Kryštof
2 Černý, Kryštof,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.