Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Smoking and cancer
Slaatta, Mari ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
Tobacco is the most common exogenous cause of human cancers, being responsible for 90 % of human lung cancers. Cigarette smoking causes, worldwide , more than 4 million deaths annually, mostly from cardiovascular disease, various types of cancers, and chronic respiratory problems. It is expected that there will be more than 8 million tobaccorelated deaths yearly by 2020, the major increase occurring in the developing countries. It has been estimated that of the people alive today, approximately 500 million will die from tobacco-related illnesses. Smoking is probably the most preventable cause of human death. It reduces overall survival and the impact is dose dependent. Unfortunately the prevalence of smoking is increasing in young people, particularly women. (Robbins, Basic Pathology, 2006) When people think of cancers caused by smoking, the first one that comes to mind is always lung cancer. Most cases of lung cancer death, close to 90% in men, and 80% in women are caused by cigarette smoking. There are several other forms of cancer attributed to smoking as well, and they include cancer of the oral cavity, pharynx, larynx, esophagus, bladder, stomach, cervix, kidney and pancreas, and acute myeloid leukemia. (about.com-cancer statistics, smoking and cancer in U.S , 2005). In this thesis I will try to put my...
Prevence popáleninových úrazů u dětí
Hubová, Martina ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo nastínit problematiku popáleninových úrazů a seznámit s možným způsobem jejich prevence u dětí. Na tomto projektu jsem se podílela během studijního pobytu v Itálii, kde už je několik měsíců zaveden. V této práci je jeho detailní popis spolu s českou verzí samotného materiálu. Popáleniny patří k těm nejzávažnějším úrazům. Obzvlášť u dětí se jedná o velké riziko ohrožení života. Jejich organismus je citlivější na jakékoli změny, kůže je jemnější a více zranitelná při působení vysoké teploty, již malý rozsah popálenin může u dětí vyvolat šokový stav a následně vést až ke smrti. Prevence je vždy lepší než léčba. Můžeme ji realizovat několika způsoby. Snížení rizika popáleninových úrazů je možné dosáhnout technickými opatřeními, legislativními změnami, nebo pomocí edukace. Tato práce je zaměřena na edukaci dětí. Preventivní program má formu komiksu, který je snadno pochopitelnou, vysvětlující a hlavně zábavnou metodou. Díky obrázkovým příběhům a komiksovým postavám bychom chtěli získat dětskou pozornost a pokusit se poskytnout jim dostatečnou představu a znalosti užitečné v rizikových situacích. Komiks by měl být distribuován do škol, sloužit k výuce, měl by být také v ordinacích dětských praktických lékařů a být zpřístupněn na internetových stránkách.
Hormonal dependent cancers in females. Epidemiological characteristics, trends and prevention possibilities
Grislingas, Anne-Marthe ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
I chose the theme of my diploma thesis for two reasons. One being my newly found interest in epidemiology and evidence based medicine, the other being my commitment to the treatment and prevention of diseases primarily affecting women. My enthusiasm for evidence based medicine and epidemiology has steadily grown over the past years. As I'm approaching the end of medical school, friends and family apparently see it as their right to question the doctor-to-be about anything from local syphilis outbreaks to homeopathic lice repellent remedies. Initially not able to give satisfactory answers, I was forced to orient myself in a field I previously had not paid much attention to. To my surprise, as I familiarized myself with the basics of epidemiological terminology and principles of proper trial conduction, I got increasingly interested in the topic. I could suddenly see examples of media's manipulation with statistics that I had not been able to spot before. I now understood how drug trials could be biased by improper randomization, something I normally wouldn't have given a second thought. It changed my view on many elements of medicine and its supporting sciences. It made me more aware of how easy it is to be flawed. With this in mind, I delved into the vast amount of material to be found on my chosen topic,...
Ptačí chřipka - stálá hrozba
Stejskalová, Veronika ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
Téma své diplomové práce o ptačí chřipce jsem si vybrala na základě svého zájmu o cestovní medicínu. Tento rok jsem chtěla navštívit Jihovýchodní Asii, a tak jsem začala schraňovat informace o situaci, která na tomto území panuje od roku 1997, kdy začala hrozit pandemie ptačí chřipky. Shodou okolností se v období letošního jara objevila nová hrozba, nebezpečí prasečí chřipky, později přejmenované na mexickou či "novou" chřipku. Tyto události mě utvrzují v přesvědčení jak je v současnosti, kdy je svět propojen nesrovnatelně lépe než v minulosti, důležité myslet na nebezpečí vzniku pandemie. V dnešní době, kdy se zlepšuje a zrychluje letecká doprava, je nutno stejným tempem zlepšovat i hygienickou situaci ve všech částech světa. V každém státě musí správně fungovat pandemický plán a země by neměly zatajovat informace o již zjištěných skutečnostech, ale naopak od počátku ohrožení spolupracovat a informace si vyměňovat.
The History and Presence of HIV/AIDS in the Context of the Current Situation
Overbo, Erlend ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
HIV infection in humans is considered pandemic by the World Health Organization (WHO). It is the most common cause of death worldwide, in the age group from 18 to 45 years. In this thesis, I will try to clarify the problems and possible solutions and outcomes of the fight against the HIV pandemic. I will specifically go into the origin of the epidemic, how it was introduced to the western world, the current worldwide situation, and a comparison between Scandinavian countries and neighboring countries, such as Russia, where the epidemic is escalating. I will also briefly explain the facts around the Human Immunodeficiency Virus, and finally; the next step in fighting the virus and its global complications.
Epidemiologické metody výzkumu kardiovaskulárních onemocnění
Špecián, Miroslav ; Auzký, Ondřej (vedoucí práce) ; Čelko, Alexander (oponent)
Souhrn Bakalářská práce se zaměřuje na epidemiologické metody výzkumu kardiovaskulárních onemocnění. Na pozadí tří vybraných kardiovaskulárních onemocnění (AIM, srdečního selhání a aterosklerózy) ukazuje jednotlivé typy (designy) studií, a to konkrétně: kazuistiku, sérii případů, studii případů a kontrol, průřezovou studii, kohortovou studii, kontrolovaný pokus a systematický přehled, resp. metaanalýzu. U každého z těchto uspořádání nabízí konkrétní příklad již uskutečněné studie. Dále pak práce přináší vymezení epidemiologických metod ve vztahu ke klinické medicíně a popis spojitosti mezi epidemiologií a evidence based medicine.
Breast cancer epidemiology in my country. Comparison of epidemiological similarities and differences with Czech Republic
Lipman, Ilya ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
In this paper I have examined the differences between the Czech Republic and Israel in the occurrence of breast cancer in women. I have compared the two countries health systems and general socio-economic situation. I have also examined the different risk factors common for the two countries and the prevention efforts. The comparison shows that although seemingly the general health indicators in Israel are better than those of the Czech Republic, the incidence of breast cancer in women is still significantly higher in Israel. I will show that breast cancer is apparently a civilization disease and is rising in all the western, developed countries together with the improvement of economy and health care. As research shows the major risk factor for breast cancer is hormonal dysbalance caused by higher exposure to estrogens. This higher exposure is connected with the modernization process and the changing life style of women in western countries. Thus it is possible to say that living in a modern society in the western countries carries a higher risk for women to develop breast cancer. Although it is also clear that breast cancer is a multifactorial disease and there are certainly factors that we do not know yet that influence the incidence worldwide. Both countries are making a considerable effort mainly in...
Hrozí pandemie mexické chřipky?
Tomková, Eva ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
Pandemická chrípka je globálne šírenie nového vírusu chrípky, proti ktorému nie je populácia imúnna. Takýto nový kmeň môže byť mutovaný vírus chrípky, alebo vzniknutý rekombináciou ľuských a zvieracích vírusov. Pandemická chrípka typu A (H1N1) - prvá pandémia chrípky v 21. storočí začala epidémiami nového vírusu chrípky A (H1N1) prasacieho pôvodu v Severnej Amerike. V priebehu niekoľkých mesiacov sa vírus rozšíril do celého sveta a globálne sa prijímajú opatrenia na zmiernenie priebehu pandémie. Prasacia chrípka (klasická) je akútne vírusové ochorenie respiračného traktu prasiat, zapríčinené vírusom chrípky typu A. Ochorenia prasiat sú mierne, úmrtnosť je nízka. Veľmi ojedinele môže byť vírus prenesený aj na človeka. Napriek tomu, že WHO vyhlásila 11. 6. 2009 najvyšší , teda 6. stupeň pandémie, ktorú spôsobil nový vírus chrípky A (H1N1) prasacieho pôvodu, je potrebné s blížiacim sa jesenným a zimným obdobím 2009/2010 prijať opatrenia na zmiernenie priebehu sezónnej chrípky a proti sezónnej chrípke sa aj opätovne očkovať. Vyhlásenie pandémie sa nezakladalo na závažnosti ochorení spôsobených novým vírusom chrípky, ale na základe počtu nových prípadov hlásených vo svete. Pandémia má v súčasnosti miernu formu.
Sexually transmitted diseases. Comparison between Portugal and Czech Republic
Costa, Joana Isabel Maia Azevedo ; Čelko, Alexander (vedoucí práce)
Sexually Transmitted Infections (STI) constitute a worldwide problem as they are associated with great morbidity and mortality. The most common diseases are Gonorrhoea, Syphilis, HIV, Chlamydia, Trichomoniasis. The incidence of sexually transmitted diseases is higher in Portugal than in Czech Republic, being the former one of the poorest controlled countries in Europe, and the latter, one of the best rates in the European Union. Many factors contribute to the big difference between the two countries, being the most important prevention and control. The poor notification by the medical staff, the still not enough effort done by education, prevention and awareness, and information, and their erroneous association with marginal groups, makes Portugal stand in the first rank of countries in Europe. On the other hand, in the Czech Republic, sexual education is more effective and more appropriate, and the tolerance towards sexual relationships is more accepted by communities. People are more aware of the problem and take measures to fight against it, and medical staff is also more preoccupied and attentive to this type of diseases, therefore effective in their notification. Many preventive measures should be adopted to counteract the incidence of these diseases and they include the reduction in STI associated...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čelko, Alexander Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.