Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně ; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Kukuczka, Tomáš ; Szendiuch, Ivan ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
V roce 2006 byla aktivity řešitelů zaměřeny na následující oblasti výzkumu: 1. Výzkum inovativních technologií výroby solárních článků 1. generace (objemové křemíkové články) se sníženými náklady na jednotku generovaného výkonu, včetně testů použitelnosti pro hromadnou výrobu (různé typy leptacích procesů); 2. Analýza vlivu povrchové rekombinace zejména na zadním povrchu článků; 3. Diagnostika vlastností různých materiálů použitelných pro pasivaci povrchů křemíku, včetně jejich praktického ověření pro výrobu solárních článků; 4. Identifikace hloubky pohmožděné vrstvy (po řezání Si ingotu na Si desky) a analýza použitelnosti těchto defektů při interní a externí getraci; 5. Výzkum vztahů mezi kvalitou připravovaných vrstev a technologickými podmínkami jejich přípravy (vliv magnetického pole na depozici tenkých vrstev mikrokrystalického křemíku); výzkum nového druhu pasivace pro polykrystalický křemík použitím vodní páry; 6. Příprava a studium organických slunečních článků s objemovým heteropřechodem; 7. Charakterizace tenkých vrstev kombinací mikroskopických a spektroskopických technik s nanometrovým rozlišením a 8. Výzkum a vývoj vhodných analytických a charakterizačních metod pro ověřování vlastností všech typů solárních článků.
Nízkoenergetické struktury fotovoltaických článků a prvky FV systémů
Czech RE Agency, o.p.s., Rožnov pod Radhoštěm ; Ústav mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně ; Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Beránek, František ; Bravenec, Petr ; Tvarůžek, Daniel ; Malota, Vladimír ; Moravec, Petr ; Řeháková, Zuzana ; Lenomarová, Kristýna ; Jakubovič, Štěpán ; Mikulenka, Květoslav ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Bártek, Jiří ; Řehák, Jaromír ; Bařinková, Pavlína ; Čech, Pavel ; Bařinka, Radim ; Poruba, Aleš
Projekt si klade za cíl spojit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývající se tématikou fotovoltaiky pro široce definované úkoly tohoto projektu. Byly detailně popsány možné aktivity směřující ke snížení nákladové ceny fotovoltaiky (solárních článků i dalších prvků fotovoltaických systémů). Zpráva sumarizuje průběh prací na řešení projektu v roce 2005. Aktivity se soustředili na uspořádání úvodního dvoudenního semináře projektu ve dnech v Rožnově pod Radhoštěm. Jeho hlavním cílem bylo seznámit všechny potenciální spopracovníky s náplní projektu a vytvořit podmínky pro započetí dobré vzájemné spolupráce. Následující aktivity byly zaměřeny na vytvoření přehledových rešerší pro fotovoltaiku všech generací, a to zejména na základě účasti na 20. evropské fotovoltaické konferenci, která se uskutečnila ve dnech 6.-10. června 2005 v Barceloně. Druhý seminář, na kterém byly prezentovány dosažené výsledky za první rok řešení, proběhl v Praze. Z hlediska kooperace společných aktivit byly rozděleny úkoly pro vypracování literárních rešerší, připraveny inovované polovodičové struktury s potenciálně vyšší konverzní účinnosti článků první generace, jejichž vzorky byly rozeslány a porovnávány diagnostikovaná data z jednotlivých pracovišť, získaná na křemíkových deskách, polovodičových strukturách a celých solárních článků připravených v rámci různých testů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.