Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Smart City Brno - průzkumy
Witassek, Pavel ; Kula, Michal (oponent) ; Nosko, Svetozár (vedoucí práce)
Cílem této práce je vytvořit řešení pro město Brno, které městu umožní sběr podnětů a informací o jednotlivých lokalitách od občanů města. Výsledná implementace se skládá ze dvou částí, první část je server s API rozhraním a druhá část je webová aplikace s mapou. Pro zaznamenávání názorů obyvatel je využita pocitová mapa, do které respondenti zadávají body. Město Brno tak získá zpětnou vazbu od obyvatel a navíc u jednotlivých bodů mohou respondenti také uvést textový komentář. Výsledkem řešení je možnost si definovat vlastní průzkumy a město díky tomu nemusí využívat placená řešení, která se navíc musela přizpůsobovat dle potřeb města.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.