Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů
Tučková, Věra ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Název práce: Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů Anotace Bakalářská práce Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů se podrobně zabývá vymezením pojmu Downův syndrom, jeho vznikem a formami. Především pak specifickým chováním dětí s Downovým syndromem v období dospívání. V práci je zmíněna také problematika sexuálního zneužívání dětí s mentálním postižením, tedy i dětí s Downovým syndromem, a osamostatňování dětí. V praktické části jsou uvedeny obavy matek pečujících o dítě s Downovým syndromem, jak s věkem dítěte tyto obavy vzrůstají.
Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů
Tučková, Věra ; Mužáková, Monika (vedoucí práce) ; Zemková, Jaroslava (oponent)
Název práce: Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů Anotace Bakalářská práce Specifika dospívání dětí s Downovým syndromem z pohledu rodičů se podrobně zabývá vymezením pojmu Downův syndrom, jeho vznikem a formami. Především pak specifickým chováním dětí s Downovým syndromem v období dospívání. V práci je zmíněna také problematika sexuálního zneužívání dětí s mentálním postižením, tedy i dětí s Downovým syndromem, a osamostatňování dětí. V praktické části jsou uvedeny obavy matek pečujících o dítě s Downovým syndromem, jak s věkem dítěte tyto obavy vzrůstají.
Vliv technického zhodnocení budovy na cenu bytu
Tučková, Věra ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo navrhnout postup pro stanovení technického zhodnocení budovy a určit vliv technického zhodnocení na výši ceny bytu. V práci jsou uvedeny právní vymezení technického zhodnocení, modernizací, rekonstrukcí a oprav. Tyto definice jsou aplikovány na případové studii a na základě nich určeny ceny bytů v dané oblasti.
Ocenění inženýrského díla
Tučková, Věra ; Ing.Jan Horalík (oponent) ; Marková, Leonora (vedoucí práce)
Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout strukturování a postup ocenění inženýrského díla v etapě investiční přípravy. V práci jsou uvedeny způsoby oceňování v ČR, návrh postupu ocenění inženýrského díla, podle něhož bude sestavena cena konkrétní stavby a vytvořena případová studie a sestavena smlouva o dílo.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.