Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vizuální styly filmových festivalů
Terekhova, Margarita ; Bubeníček, Jan (vedoucí práce) ; Phung, Hyu Nghia (oponent)
Zaměřením teto bakalářské práce je předvést filmové festivaly probíhající v České republice a prozkoumat jejích vizuální styl za posledních 3 až 5 let. Cílem bude nejen vytvořit rozsáhlou přehlídku grafických a audiovizuálních výstupů jednotlivých akcí, ale i pochopit, na jakém vizuálním stylu jsou založeny, jaké využívají grafické prvky, techniky, pravidla kompozice. Dalším cílem této práce je na základě získaných poznatků vytvořit nový jednotný vizuální styl festivalu krátkých studentských filmů oboru Multimédia v ekonomické praxi na VŠE, Multifest. V teoretické části jsou popsány základní terminy, které s tímto tématem souvisí, a důvody, proč je v současné době vizuální identita důležitá. V teto části je také uveden historický přehled českých festivalových a filmových plakátů. V analytické části se zkoumá vizuální styl současných filmových festivalů v České republice, se zaměřením mimo jiné na malé studentské festivaly českých vysokých škol. Pomocí popisu a obrazového doprovodu se tak vytváří přehled evolice a trendů grafického designu v teto oblasti. Praktická část se soustředí na tvorbu nového sjednoceného vizuálního stylu festivalu Multifest. V této části jsou kompletně popsány jednotlivé kroky při vypracovávání nového vizuálního stylu festivalu, od stanovení cílů přes zkoumání cílových skupin a návrhy, až k finální tvorbě všech potřebných grafických a audiovizuálních výstupů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.