Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství (Národní podnik ČKD a jeho role v boji o průmyslové konfiskáty)
Stříteský, Hynek ; Šouša, Jiří (vedoucí práce) ; Dobeš, Jan (oponent)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.
Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Buriánková, Magdaléna ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hrubá, Michaela ; Kliment, Petr ; Kopecká, Ivana ; Stříteský, Hynek ; Zeinerová-Brachtlová, Ivana
Metodika podává přehled, o různých způsobech jak využívat historický fotografický materiál pro expozice, a základní instrukce jak by se ním mělo zacházet, aby přitom neutrpěl žádná poškození
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství (Národní podnik ČKD a jeho role v boji o průmyslové konfiskáty)
Stříteský, Hynek ; Dobeš, Jan (oponent) ; Šouša, Jiří (vedoucí práce)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.