Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bytový dům
Prchalová, Nicol ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu, který se nachází v městské části Brno – Chrlice na ulici Břetislavova na parcele č. 505/3. Bytový dům je navržen jako nepodsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími s celkem 11 bytovými jednotkami. Konstrukční systém je stěnový z tvárnic Porotherm. Stropy jsou provedeny jako monolitické železobetonové stropní desky. Objekt je zastřešen valbovou střechou. Parkování je zajištěno 10 venkovními parkovacími stání.
Bytový dům
Müller, Otto ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby bytového domu v Ostravě, který je zasazen do lokality sídliště budovaného v minulém režimu. Bytový dům je čtyřpodlažní a podsklepený s podélným nosným systémem. Objekt je umístěn kolmo do mírně svažovaného svahu. V bytovém domě se nachází 8 bytových jednotek, na již zmíněných, čtyřech podlažích a do suterénu je umístěno technické zázemí budovy a sklepní prostory kro každou bytovou jednotku. Tvar a vzhled objektu je řešen prostým způsobem, aby zapadal do okolní zástavby bytových domů. Konstrukce domu bude realizována z broušených cihelných bloků v kombinaci s keramobetonovými stropy, která je založena na betonových základových pasech. Schodiště bude monolitické železobetonové vetknuté do stropů. Novostavba bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerální vaty. Barva fasády bude provedena v odstínech šedi. Střecha bude plochá jednoplášťová.
Bytový dům
Hubálek, Jakub ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh bytového domu v Letohradě, městě situovaném v Pardubickém kraji v okrese Ústí nad Orlicí. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V objektu se nachází 8 bytových jednotek různých velikostí. Třetí nadzemní podlaží tvoří spolu se čtvrtým nadzemním podlažím mezonetové byty, každý mezonetový byt má ve čtvrtém patře pochozí terasu s krásným výhledem na město Letohrad. Konstrukční nosný systém je zděný z keramických tvárnic s keramickými stropy, konstrukce schodiště je železobetonová monolitická a je spřaženo se stropy. Objekt disponuje výtahem.
Novostavba polyfunkčního domu
Franc, Filip ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Drásově. Jedná se o samostatně stojící objekt na východním okraji obce. Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí polyfunkčního domu, dále pak sklepní kóje a zasedací místnost. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí komerční prostory, jedná se o prodejnu obuvi, sportovní potřeby, domácí potřeby a hodinářství. Ve druhém nadzemním podlaží se nacházejí dva samostatné administrativní prostory s kancelářemi. Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží je umístěno osm bytů. V každém z podlaží jsou navrženy čtyři byty s dispozičním řešením 3+kk. Konstrukční systém objektu je tvořen kombinací keramických tvarovek a ztraceného bednění použitého v přízemí. Stropy jsou montované z předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Mateřská škola ve Velké Bíteši
Dvořáčková, Karolína ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace mateřské školy ve městě Velká Bíteš. Stavba je navržena dvoupodlažní, nepodsklepená, s plochou vegetační střechou. Konstrukční systém je navžen z vápenopískových tvárnic tl. 240 mm. Stropní konstrukce je řešena z předpjatých stropních panelů. Celá stavba je zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Školka je navržena pro tři oddělení, každé pak pro 25 dětí.
Novostavba hotelu ve Valašském Meziříčí
Pasztorek, Martin ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem novostavby hotelu s restaurací a kavárnou určenou primárně pro hosty tohoto zařízení. Navrhovaný hotel se nachází ve Zlínském kraji, ve městě Valašské Meziříčí. Navržený objekt obsahuje celkem 21 ubytovacích jednotek ve formě pokojů pro 2 osoby, 3 osoby a apartmány s kuchyní pro 3 osoby v celkové kapacitě 47 osob. Objekt je podsklepený a skládá se z 1 podzemního a 4 nadzemních podlaží. V 1S se nachází parkovací prostory pro hosty a zaměstnance. Technická zařízení (strojovna vzduchotechniky, technická místnost). 1NP je rozčleněno na 2 části – provozní a část pro hosty. Tyto provozy jsou stavebně odděleny a do každé části vede samostatný přístupový vchod. Do provozní části spadá zázemí pro zaměstnance, kuchyně se sklady potravin, kanceláře vedení hotelu. Do části pro hosty hotelu spadá vstupní hala s recepcí, restaurace s hygienickým zařízením. Ve 2NP je situována kavárna s terasou, sklad lůžkovin, společenská místnost a 7 ubytovacích jednotek orientovaných na jihozápad. Ve 3NP se nachází terasa, volně přístupná hostům, sklad lůžkovin, společenská místnost a 7 ubytovacích jednotek s balkony a jeden apartmán s kuchyní pro 2 osoby. Ve 4 NP kromě skladu lůžkovin a společenské místnosti také 2 dvoupokojové apartmány s kuchyní a balkonem pro 3 osoby, dále 4 ubytovací jednotky pro 2–3 osoby s balkonem. Zateplení objektu je řešeno vnějším kontaktním zateplovacím systémem, mezinárodně označován zkratkou ETICS. Izolační fasádní desky z čedičové vlny budou použity jako hlavní tepelný izolant na vnější fasádě celého objektu.
Novostavba hotelu s wellness centrem
Blažek, Milan ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby – Novostavba hotelu s wellness centrem. Stavba je určena pro ubytování, stravování, rekreaci a parkování osobních automobilů. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a je rozčleněna do čtyř traktů: wellness centrum obsahující posilovnu, masérský salón nebo sauny s výstupem na vlastní terasu ve druhém nadzemním podlaží; ubytovací zařízení s více než dvaceti pěti pokoji o různých kapacitách s možností výstupu na vlastní terasu v jižní části stavby, vlastní prádelnou či manažerskými kancelářemi; restaurace s kapacitou nad sto hostů a s vlastní terasou v prvním nadzemním podlaží; nebo hromadná garáž pro více než čtyřicet osobních automobilů. Celá stavba je přizpůsobena pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace včetně dvou hotelových pokojů a čtyř parkovacích stání v podzemní garáži. Komunikační prostor hostů a zaměstnanců je funkčně oddělen tak, aby se jejich cesty nekřížily. Objekt je vybaven dvěma výtahy nové generace ve východní a západní části objektu; vzduchotechnickými jednotkami zvlášť pro hotel, kuchyň a wellness centrum a dalšími nezbytně nutnými technickými prostředky pro správnou funkčnost objektu. Nosný systém tvoří prefabrikovaná, rámová konstrukce stojící na monolitických železobetonových patkách propojených železobetonovými prahy v místech opláštění. To je provedeno z keramických tvárnic a zatepleno deskami z kamenných vláken dle ETICS. Opláštění podsklepené části tvoří bednící tvárnice. Vnitřní vyzdívky jsou vyzděny taktéž z keramických tvárnic. Strop tvoří dutinové, předpjaté stropní panely, schodiště je navrženo jako prefabrikované. Střechy jsou řešeny jako klasické, extenzivně vegetační, jednoplášťové se třemi vrstvami asfaltových, hydroizolačních pásů. Terasy jsou řešeny jako klasické, jednoplášťové s pochozí plochou z betonové dlažby na nastavitelných terčích v části wellness centra; nebo z keramické dlažby uložené na roznášecí, betonové mazanině v hotelové čá
Mateřská škola Uhřice
Ždánský, Adam ; Sedlák, Radek (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby objektu mateřské školy pro 36 dětí v obci Uhřice u Kyjova. Návrh je proveden ve stupni dokumentace pro provádění stavby. Navržený objekt je částečně podsklepená, dvoupodlažní budova podlouhlého tvaru. Fasáda objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným obkladem, severní část objektu je s kontaktním zateplovacím systémem. Na objektu se nachází dvě jednoplášťové ploché střechy, jedna s vegetační vrstvou, druhá s povlakovou krytinou s atikou. Do objektu se vstupuje z jižní strany. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě samostatná oddělení pro výchovu dětí se zázemím a ve třetí části se nachází technickohospodářské zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází speciální učebny, které může využívat, jak mateřská škola a přilehlá základní škola, tak i veřejnost, ředitelna a speciální logopedická učebna. V podzemním podlaží se nachází sklady a technologické zázemí. Statické schéma objektu tvoří kombinovaný systém z keramických tvárnic a železobetonový sloupový systém s průvlaky. Stropy jsou navrženy z předpjatých panelů spiroll. Na okolním pozemku bude navržena parková úprava. Účel objektu je v koncepci předškolního vzdělávání. Koncepce je založena na tom, aby si děti od začátku osvojovaly základy klíčových vlastností a získávaly předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.
Dům s pečovatelskou službou
Salač, Petr ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění novostavby domu s pečovatelskou službou s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami. Práce řeší dispozici budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému s použitím přijatelných materiálů, se záměrem začlenění stavby do stávající okolní zástavby v okrajové části města Chomutova. Diplomová práce také posuzuje budovu z hlediska stavební fyziky. Ověřuje tepelně technické a zvukově izolační vlastnosti konstrukcí z navrhnutých materiálů a posuzuje je s požadavky normových hodnot.
Polyfunkční dům
Kuchař, Michal ; Sedlák, Radek (oponent) ; Beneš, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem polyfunkčního domu v Hranicích na Moravě. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží. V 1.NP a 2.NP se nachází administrativní prostory. Obsahují zejména kancelářské prostory a zasedací místnosti. V 3.NP a 4.NP se nachází byty. Na každém podlaží je jeden byt 3+kk a jeden byt 2+kk. Tedy celkově jsou v budově navrhovány 4 byty. Pro vzájemné spojení jednotlivých pater je využíváno 2- ramenné schodiště. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek. Stropy jsou montované z keramických tvarovek zalitých železobetonem. Tento strop tvoří i nosnou část jednoplášťové ploché střechy s atikou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.