Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Marketingová komunikace ve vybraném podniku
SCHREIEROVÁ, Markéta
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací ve vybrané firmě s cílem navrhnout novou komunikační kampaň, která bude v souladu se současnými trendy v komunikaci. Cílem teoretické části je seznámení se s metodami, pojmy a nástroji marketingové komunikace. V praktické části je nejdříve stručně popsaná charakteristika vybrané firmy, kterou je cestovní kancelář Fischer a v další části je provedena analýza současných využívaných komunikačních nástrojů a situační analýza CK Fischer, které slouží jako podklad pro návrh komunikační kampaně. Komunikační kampaň je navrhnuta s ohledem na moderní přístupy v komunikaci a to včetně rozpočtu.
Motivace pracovníků ve vybrané organizaci
SCHREIEROVÁ, Markéta
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku motivace pracovníků ve vybrané organizaci a následně navrhnutím možných změn ke zlepšení současného stavu této oblasti. V teoretické části je sepsána literární reřerše, kde jsou vysvětleny základní pojmy a teorie motivace. V praktické části práce je zkoumána charakteristika organizace a dále je zde zhodnocení současného stavu motivace. Pomocí dotazníkového šetření a rozhovoru s manažerem byly získány data o motivaci zaměstnanců ve vybrané organizaci a dále byly tyto data graficky vyhodnoceny. Na základě dat byly navrženy změny vedoucí ke zlepšení motivace ve vybrané organizaci na konci práce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.