Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza komunikace a návrh mediálního plánu sportovní instituce
Peckelová, Martina ; Vondra, Zdeněk (vedoucí práce) ; Krsek, Libor (oponent)
Centrum tělesné výchovy a sportu je důležitým útvarem působícím pod Vysokou školou ekonomickou v Praze, kde zajišťuje tělesnou výchovu již přes 60 let. Cílem bakalářské práce je porovnat komunikační mix a vizuální stylizaci CTVS s organizacemi podobného charakteru ze ziskové a neziskové sféry. Z analýzy bude vycházet zhodnocení způsobu a efektivity komunikace a image CTVS a inspirace pro změnu celkové propagace. Dále je cílem zpracovat podklady pro tvorbu médiaplánů v daném odvětví na základě porovnání ceny a zasažené cílové skupiny. Výstupem práce by měl být návrh nové standardizované komunikační strategie včetně grafických návrhů a mediaplánu jednoduše využitelné všemi zaměstnanci CTVS. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se týká komunikace, komunikačního mixu, komunikačního mixu sportovních institucí, integrované komunikace, vizuálního zpracování informací, médii a jejich výhodami, nevýhodami a plánováním. Na základě teoretické části je vypracována praktická část, kde dochází k analýze sportovních institucí ze všech těchto hledisek. V závěrečné fázi jsou zjištěné poznatky aplikovány na CTVS a následně jsou navrhnuta doporučení na zlepšení.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.