Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace procesu vstřikování součásti dávkovacího modulu dieselového motoru
Ohnút, Lukáš ; Podaný, Kamil (oponent) ; Žák, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci procesu vstřikování daného dílu a jeho zavedení do sériové výroby. V prvním kroku došlo k odzkoušení vstřikovací formy a k prvotnímu určení vstřikovacích parametrů. V následném kroku došlo k vytvoření simulací v programu CADMOULD. Tyto simulace vypočetly teoretické vstřikovací parametry a ty byly porovnány s parametry nastavenými na vstřikovacích strojích. Dále byly vyhotoveny měřící protokoly na tvar, podle kterých došlo k optimalizaci tvarů v dutinách vstřikovacích forem. V poslední řadě byly provedeny zátěžové zkoušky, které odhalily problémy v procesu vstřikování.
Závislost tokových vlastností plastů na obsahu vody a technologických parametrech
Ohnút, Lukáš ; Šilhavý, Miroslav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění vlivu vlhkosti na proces vstřikování. V první kroku byly vybrány dva běžně používané materiály polyamid (Pa66) a polybutylentereftalát (PBT). Testované materiály byly podrobeny sušící analýze pro zjištění obsahu vlhkosti v závislosti na době a teplotě sušení. V důsledku nevlastnění formy s dutinou ve tvaru Archimédovy spirály, byl experiment proveden na provizorní vstřikovací formě. Byla sledována hmotnost kusů vstřikovacích tlaků v závislosti na procentuálním obsahu vlhkosti v granulátu. Klíčová slova: Pa66, PBT, vstřikování, vlhkost, sušení

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.