Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2008
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2008.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2007
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2007.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2006
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2006.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2005
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2005.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2004
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2004.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2003
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2003.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2002
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2002.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2001
Moravská zemská knihovna v Brně ; Kubíček, Jaromír
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2001.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Bulvárne noviny v premenách českej spoločnosti
Dorčáková, Jana ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Kubíček, Jaromír (oponent) ; Machek, Jakub (oponent)
Práca popisuje začiatky existencie bulvárnych denníkov na českom území. Okrem celkovej analýzy jednotlivých sledovaných titulov ponúka aj komplexný pohľad na problematiku bulvárnych novín, ich charakteristiku a zaradenie do celku populárnej kultúry. Výskumné obdobie je ohraničené rokmi 1879 - 1939. Práca popisuje kultúrno-sociálny charakter doby, ktorý podnietil vznik prvých bulvárnych novín. Tie sú zasadené do dobového vnímania a aj do konceptu populárnej kultúry. Práca dáva do komparácie vývoj českých bulvárnych denníkov s vývojom týchto novín v Nemecku, Rakúsku, Veľkej Británii, Francúzsku a USA. Bulvárne periodiká porovnávame tiež so serióznymi dobovými novinami pomocou analýzy súdnych sporov a spôsobom spracovania aféry vraždy Ľudmily Grujbárovej. Silná anagažovanosť novín v tomto prípade vyústila do celospoločenskej diskusie o úlohe bulvárnych periodík. Výsledkom práce je periodizácia vývoja bulvárnych novín na českom území, ich charakteristika, vzájomné odlišnosti a charakteristika ich čitateľskej základne.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.